FNs bærekraftsmål 7 har som mål å sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle. 

Status

Bærekraftsmål 7 handler om at alle mennesker skal ha tilgang til energi. Energien skal være pålitelig, bærekraftig, moderne, og ikke altfor dyr. Arbeidet med dette målet utarter seg ulikt forskjellige steder i verden.  

I Norge er vi i en prosess der vi forsøker å omgjøre all energien vi bruker fra fossil energi til fornybar energi. Dette gjør vi fordi det er mer miljøvennlig og bærekraftig å bruke energi på den måten.

Agder er stor nettoprodusent av fornybar energi og har over tid produsert om lag dobbelt så mye energi som det forbruker. Både produksjon og forbruk har vist en svakt økende tendens siste 10 år.

Innhold nettsider

Det er utarbeidet egne nettsider for utvalgte områder som er knyttet til FN bærekraftsmål 7. 

Foreløpig er følgende undersider utarbeidet:

Trykk på lenker for å se utvikling og status for utvalgt statistikk.

 

Til toppen