FNs bærekraftsmål 8 har som mål å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

Status

Agder har et variert og konkurransedyktig arbeids- og næringsliv. Ca. 60% av alle jobber er i privat sektor, og her er varehandel og bygg og anlegg de største næringene. Et særtrekk ved Agder er at industrinæringer som prosess- og mekanisk industri og leverandør-industri for olje- og gassvirksomhet står særlig sterkt, og Agder har sterke klynger og nettverk innen disse sektorene.

En hovedutfordring for Agder er at en for lav andel av befolkningen er sysselsatt. Dette gjelder så godt som alle kjønn, aldre, utdanningsnivå og landbakgrunn.

Innhold nettsider

Det er utarbeidet egne nettsider for utvalgte områder som er knyttet til FN bærekraftsmål 8. 

Foreløpig er følgende undersider utarbeidet:

Trykk på lenker for å se utvikling og status for utvalgt statistikk.

 

 

 

Til toppen