FNs bærekraftsmål 9 har som mål å bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon.

Status

Velfungerende infrastruktur for transport og mobilitet, vannforsyning, energi og informasjon er avgjørende for å skape en bærekraftig utvikling. Infrastruktur er den underliggende strukturen som må være på plass for at et samfunn skal fungere. Det grønne skiftet, med større trykk på elektrisitet, digitalisering og nye mobilitetsformer stiller nye og andre krav til infrastrukturen.

I Agder har en overordnet veistrategi vært å utvikle «ankeret» som er satt sammen av E18 og E39 langs kysten og rv 9 opp Setesdal. Dette er under realisering nå, med gjennomføring av sammenhengende 4-felts Europavei og gul midtstripe på hele rv9.

Forskning og utvikling handler om å finne måter å øke potensiale for utvikling og bærekraftig vekst, og identifisere hvordan en kan utnytte ressurser og industri mest effektivt i en mer sirkulær økonomi. Utdanning og helsetilbud må forbedres, samtidig som det satses mer på innovativ teknologi og vitenskap. En slik satsing er nødvendig for å nå dette bærekraftsmålet.

Innhold nettsider

Det er utarbeidet egne nettsider for utvalgte områder som er knyttet til FN bærekraftsmål 9. 

Foreløpig er følgende undersider utarbeidet:

Trykk på lenker for å se utvikling og status for utvalgt statistikk.

 

Til toppen