Regionplan Agder 2030s hovedmål er å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.

Det er behov for å monitorere utviklingen for hovedsatsingsområdene og målene i planen for å kunne følge med på om regionen klarer å nærme seg det ønskede fremtidsbildet for 2030. Agder fylkeskommune har valgt ut indikatorer som på et overordnet nivå følger med på utviklingen for de 30 målene i Regionplan Agder 2030. 

Ved å trykke på ønsket hovedsatsingsområde i bildet nedenfor får du opp informasjon om hvordan situasjonen er i Agder for utvalgte indikatorer. 

Attraktive og livskraftige byer, tettsteder og distrikterVerdiskaping og bærekraftUtdanning og kompetanseTransport og kommunikasjonKultur

 

 

Til toppen