100 % sikker sykkelparkering

Fredag 19. juni ble de 10 smarte sykkelskapene ved Slottet gjenåpnet av ordfører Jan Oddvar Skisland i Kristiansand.

Ordfører Jan Oddvar Skisland gjenåpnet sykkelskapene ved Slottet. Han var flankert av markedssjef Ellen Loxley i SafeBikely og leder av Areal- og transportenheten i Kristiansand kommune, Jan Erik Lindjord. Bjørne Jortveit, Kristiansand kommune

 – Gode sykkelparkeringsløsninger vil gjøre Kvadraturen attraktivt for syklister, en gruppe som bruker mye penger på handel, sa markedssjef Ellen Loxley i SafeBikely ved åpningen. 

 

Det er SafeBikely som har levert sykkelskapene. Kristiansand var første kommune i Norge som anskaffet slike sykkelskap. Nå rulles løsningen ut i seks andre norske byer, blant dem Trondheim. Sykkelskapene ved Byhaven kjøpesenter i Trondheim fått god respons med en dekningsgrad  
på 70 %.  

Sykkelskapene ved Slottet ble først åpnet tidlig i 2018, men uten tilstrekkelig markedsføring. Dessuten har en lang periode med gravearbeider stengt tilgangen til skapene. Sykkelskapene er finansiert av ATP-samarbeidet.

Svært positiv ordfører

Ordfører Jan Oddvar Skisland, som er veldig opptatt av å øke syklingen i Kristiansand og regionen for øvrig, syns sykkelskapene er et veldig godt supplement til øvrig sykkelparkering i Kvadraturen. Ikke minst folk med dyre sykler ønsker at sine tohjulinger står trygt parkert. Sykkelskapene ved Slottet åpnes og låses med telefonen. Brukerne må laste ned appen «SafeBikely». 

«Flere skal sykle til Kvadraturen»

– Med sykkelen trygt forvart i et låst skap, er målet at flere skal sykle til sentrum. Målet er også 
å styrke handelen i Kvadraturen, sa Ellen Loxley. Etter en tøff vår for butikker har trygg sykkelparkering aldri vært viktigere. Loxley mener at trygg sykkelparkering er helt essensielt.

Tilgang via mobil og app

Syklistene styrer tilgangen til skapet fra telefonen, og kan enkelt forhåndsreservere plass i appen. Leieprisen er 15 kroner per 24 timer sykkelen står parkert.  10 sykkelbokser (en Parklet) tilsvarer  
én bilparkeringsplass. Med ny teknologi utplasseres den uten tilkobling til strømnett og wifi. 

Henge fra seg utstyr

Syklene parkeres i skap på 1 kvadratmeter, utstyrt med knagger til shoppingposer, sykkelhjelm og sekk. Nylig ble parkeringen oppgradert med en vegetasjonsdekke på taket, tilpasset et grønnere byliv.  

God avtale for Kristiansand

Kristiansand kommune har en avtale med SafeBikely på tre år fra 1. januar 2019. Kommunen betaler for evt. hærverk. SafeBikely drifter skapene inkludert tekniske løsninger. Leieinntektene går til 
SafeBikely.