14 millioner til bedriftsintern opplæring i bedrifter i Agder

For å unngå permitteringer og oppsigelser i forbindelse med koronapandemien får mange virksomheter på Agder tilskudd til opplæring av egne ansatte.

Klikk for stort bildeBedriftsinterne opplæringsmidler kan gis til bedrifter innen alle bransjer. Adobe stock  

I disse dager utbetales det i underkant av 14 millioner til i alt 58 bedrifter i Agder.

Opplæringen skal inneholde teori, eventuelt kombinert med praktisk trening. Det gis bare tilskudd til opplæring som kommer i tillegg til bedriftens ordinære opplæring.

Det gis ikke tilskudd hvis det er knyttet bindingstid til opplæringen eller hvis opplæringen er obligatorisk for at ansatte skal oppfylle fastsatte, nasjonale krav.

– Vi har mottatt mange søknader fra hele Agder. Søknadsfrist var 30. april, og det kommer til å bli fordelt nærmere 14 millioner i denne runden. Det kommer en «runde 2» til høsten, men da med adskillig mindre økonomiske rammer, sier rådgiver Torleiv Olavson Momrak i Agder fylkeskommune.

Klikk for stort bildeAnita Dalen er prosjektleder ved Vegårshei trevare. Espen Frorud Kompetanseløft ved Vegårshei trevare

 Anita Dalen ved Vegårshei trevare forteller at bedriften med 17 ansatte i fjor hadde god bruk for støtten de fikk til bedriftsintern opplæring.

– Vi var som mange andre påvirket av koronapandemien med tanke på at markedet var veldig usikkert. Mange av ordrene våre ble satt på vent på ubestemt tid, og vi måtte permittere noen av de ansatte.

Opplæring av produksjonsansatte

– Vi ønsket spesielt å utvikle kompetansen innenfor bruk av styrt CNC-maskin for to av våre ansatte med lite erfaring med dette fra før. Den datastyrte CNC-maskinen har i hovedsak vært styrt av én person, og det har gjort oss litt sårbare.

Dalen ønsket at to av sine relativt nye ansatte skulle få ekstra kompetanse på denne maskinen, og avlaste hovedoperatøren på sikt.

– Det fungerte veldig bra. De to har lært veldig mye av vår hoved-CNC-operatør. De har jobbet mye sammen, fått veiledning underveis. Dette er opplæring der det ikke bare er å sitte ned ved en skolepult og lære teorien. Her må det trenes i praksis. Dette har vært mulig å bruke tid på takket være midlene vi fikk til intern opplæring, sier Anita Dalen.

Mindre sårbare med kunnskapsdeling

I 2020 hadde vi mulighet til å bruke tid og ressurser på å kvalitetssikre opplæringen. Noen av våre ansatte var permittert våren 2020. På slutten av våren fikk vi tilsagn om BIO-midler, og etter sommerferien var alle i produksjonen tilbake i arbeid igjen. Midlene dekket det som vi brukte av intern opplæring på vår maskin.

– I en usikker tid var det en god hjelp og trygghet å ha BIO-midlene. Vi har hatt samarbeid med noen utenforstående aktører som har vært leid inn som konsulenthjelp, men størstedelen av opplæringen har vært intern. Dette ved at vår hovedoperatør har lært opp disse to andre i styring av vår CNC-maskin.

Klikk for stort bildeAgnes Berntsen er direktør ved Utsikten hotell i Kvinesdal Utsikten hotell Tradisjonsrikt hotell i Kvinesdal

 Direktør Agnes Berntsen ved Utsikten hotell i Kvinesdal har også benyttet seg av de bedriftsinterne opplæringsmidlene som de fikk i 2020.

– Det er en utrolig viktig faktor at vi fikk disse midlene. Da kunne vi samles og jobbe mot kompetanseheving. Det er og blir en avgjørende faktor at vi henger med i svingene og utvikler oss og går i en felles retning.

Berntsen forteller at midlene ga dem en positiv start inn i det nye året 2021.

– Kompetanse og bedriftsutvikling skaper samhandling mellom ansatte, styrker arbeidsmiljøet og gir en stabil og fleksibel stab. Når man involverer og utvikler nøkkelpersonell, skapes lojalitet og motivasjon, som gjør oss til en attraktiv arbeidsgiver, sier den erfarne hotelldirektøren i Kvinesdal.

Opplæring med fire temaer

– Hva slags type opplæring har dere hatt?

– Vi har delt opplæringen inn i fire bolker, med temaene digital Markedsføring, endringsledelse, hotellfag-omstilling og vertskapsrollen.

Det er stor usikkerhet i vår bransje, og vanskelig å planlegge for et marked vi ikke kjenner nå. Vi mister ordinær sommertrafikk (festivaler/Sarons Dal arrangementer). Vi jobber med ulike strategier og må omstille oss både med organisering, bemanning og hvilken målgruppe vi kan vente oss som gjester. Et kompetanseprogram er viktig for å utvikle og ta vare på arbeidsmiljøet, utvikle, motivere og engasjere ansatte.

Utfordrende å drive distriktshotell

– Det å drive et distriktshotell er mer krevende enn å drive et byhotell. Man er avhengig av en mye mer fleksibel stab. Men når korona kom, tenkte jeg at kanskje det er vår tur nå.

Berntsen mener at bransjen må leve med korona en god stund til, og da er det kanskje det som gjør distriktshotell mer attraktive. Folk reiser på turer i Norge som de ikke før har tatt seg tid til.

– Vi er tross alt heldige som bor i Norge. Tenk på de ressursene vi har. Politikerne våre gjør så godt de kan for oss andre. Det må jeg minne både meg selv og de ansatte på innimellom, avslutter direktør Agnes Berntsen ved Utsikten hotell i Kvinesdal.

Positiv erfaring med fylkeskommunen

Tilbake hos Vegårshei trevare spør vi Anita Dalen om det har vært en byråkratisk prosess å søke om disse midlene.

– Det var en veldig positiv opplevelse å søke om BIO-midler. Det er ikke rigide rapportskjema som man må bruke masse tid på. Når jeg hadde spørsmål, kom jeg i kontakt med hyggelige folk som hjalp med det jeg lurte på.

Vi fikk faktisk mer støtte enn det vi søkte om. Jeg prøvde å ikke virke grådig og grisk da jeg søkte, men skjønte etter en prat med saksbehandler at vi kunne bruke mer tid på opplæringen enn vi trodde. Derfor fikk vi full pott i støtte.

Det var lett å søke, og lett å sende inn rapport for å få ut pengene. Jeg er veldig fornøyd med hvordan den prosessen var, avslutter Anita Dalen ved Vegårshei trevare.

Verken Utsikten hotell eller Vegårshei trevare har søkt om BIO-midler i år. Begge bedriftslederne sier at de ønsker at andre skal få muligheten i år. Men i 2020 var midlene kjærkomne for begge.

Midler fra staten

I forbindelse med behandling av koronakrisepakken for næringslivet vedtok Stortinget 23. februar å avsette 200 mill. kroner i ekstraordinære midler til bedriftsintern opplæring til næringslivet (BIO-midler). BIO-midlene skal gis som en del av rammetilskuddet til fylkeskommunene i 2021.

– Det var viktig at en raskt kom i gang med å utlyse BIO-midlene. Derfor ble denne pakken vedtatt politisk allerede i mars med forbehold om justeringer i den økonomiske rammen i den endelige tildelingen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Til sammen blir det ca. 17 millioner, sier Momrak i Agder fylkeskommune.

Overført fra NAV i 2020

Ordningen med støtte til bedriftsintern opplæring, (BIO-midler) ble overført fra NAV til fylkeskommunen i 2020. BIO-midler skal gå til bedrifter med omstillings- og opplæringsbehov og skal brukes som et alternativ til permittering og/eller oppsigelse av ansatte og skal gjøre det mulig for ansatte å delta i kompetansegivende opplæring i en periode.

Til toppen