14 nominasjoner til LIM-prisen 2021

Hele 14 kandidater er nominert til Likestilling, integrering og mangfolds (LIM)-prisen innen fristen 20.9.2021. Prisen deles ut av fylkestinget under deres møte i desember. 

– Vi er veldig glade for alle nominasjonene vi har mottatt. Nå er det opp til komiteen å velge en verdig vinner blant alle de gode kandidatene, sier Gro Hege Hansen, rådgiver for samskaping og internasjonalisering i Agder fylkeskommune.

LIM-prisen deles ut til en kandidat som jobber for å bedre mulighetene til deltakelse på ulike arenaer i samfunnet.  Dette kan være arenaer som arbeidslivet, kulturlivet, frivillighet og i politiske verv.

LIM-prisen har et særlig fokus på likestilling og inkludering knyttet til kjønn, funksjonsevne, etnisitet, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, alder og religion. 

Hvem vurderer innkomne forslag? 

Rådet for likestilling, inkludering og mangfold i Agder (LIM-rådet i Agder) er ansvarlige for å velge ut vinner av LIM-prisen. Rådet skal gi råd og innspill knyttet til ulike former for diskriminering.

I panelet er det oppnevnt ressurspersoner med erfaringer fra ulike diskrimineringsgrunnlag i tillegg til to representanter fra fylkestinget. Panelets leder er fylkestingsrepresentant Sally Vennesland (H).  

Årets LIM-priskomitè består av følgende representanter:

  • Regine Gordon
  • Charlotte Wesenberg
  • Oray Orhan Boy
  • Ingrid Kleba-Næss

Komiteen vil vurdere innkomne forslag, og innstille en prisvinner. Prisen består av et kunstverk til en verdi av om lag 5000 kroner. Prisvinneren får også et pengebeløp på 25 000 kroner. 

Til toppen