3 millioner til kompetanseløft i bibliotek

Nasjonalbiblioteket har tildelt fylkesbibliotekene 3 millioner kroner til prosjektet «Formidlingskompetanse i folkebibliotek». Gjennom prosjektet vil alle landets fylkesbibliotek jobbe sammen om bibliotekarenes arbeid med å formidle det store mangfoldet som finnes i bibliotek i Norge. Et samlet kompetanseløft for folkebibliotekene skal bidra til å styrke den generelle lesekompetansen i befolkningen og kompetansen om kritisk tenkning.
Fylkesbiblioteket i Agder gleder seg over å være en del av dette!

Nasjonalbiblioteket utlyste i høst prosjektmidler til aktiv formidling med følgende målsetting:

  • få flere til å lese og øke utlånet fra bibliotekene
  • oppsøkende bibliotekvirksomhet
  • metoder for digital formidling
  • folkebibliotekene bygger erfaringer og kompetanse 
  • utvikle folkebibliotekenes formidling av tilbud om litteratur til alle 

  Les mer om utlysningen her


 

 

Klikk for stort bildeFoto: Adobe Stock/gpointstudio 1. desember ble det kjent at fylkesbibliotekene er tildelt 3 millioner kroner fra Nasjonalbiblioteket, for å styrke formidlingskompetansen i folkebibliotekene. Dette som en del av Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023.

Gjennom prosjektet "Formidlingskompetanse i folkebibliotek" vil fylkesbibliotekene jobbe sammen om å styrke bibliotekansattes arbeid med å formidle det store mangfoldet i fag- og folkebibliotekenes samlinger. Å utvikle bibliotekene som kunnskapsarenaer, er også en viktig del av prosjektet.

Et viktig premiss for det kommende arbeidet er at kompetanseutvikling skjer ved å prøve og ved å gjøre. Prosjektet vil gi bibliotekene mulighet til å «leke» seg fram til typer formidling som aldri er gjort før, og der alle prøver og øver med samme mål – over hele landet. 

Fylkesbibliotekene eier prosjektet sammen, står ansvarlige for sin del, og er navet i kompetanseutviklingen og gjennomføringen. Trøndelag fylkesbibliotek skal være koordinator for arbeidet.

  Det er et mål at bibliotekene i hele landet skal delta i utvikling, gjennomføring og videreutvikling. Dette i samarbeid med Nasjonalbiblioteket, universitet og høgskoler, Leser søker Bok, vitensentre og nye samarbeidspartnere som kommer til i løpet av prosjektet.

Med et samlet kompetanseløft for folkebibliotekene, vil bibliotekene og bibliotekansatte bidra til å nå målene om å styrke den generelle lesekompetansen og kompetansen knyttet til kritisk tenkning, i befolkningen. I tillegg bidra til å nå målet om økt utlån av fysisk og digitalt materiale i folkebibliotekene. Det er også et mål å møte innbyggerne der de er, med formidling og målrettet kommunikasjon til et mangfoldig publikum.

Prosjektet gir bibliotekfeltet i Norge en unik mulighet til samarbeid og er et felles løft for den viktige formidlingskompetansen.

Vi gleder oss!

Til toppen