Aktuelt

Elev på Tangen vgs har fått påvist Korona

28.august: - Fredag kveld fikk vi beskjed om at en elev ved Tangen videregående skole har testet positivt for Covid-19. Vi satte umiddelbart i verk arbeid med å hjelpe kommunen med smittesporing og alle elever og ansatte som har hatt klasseromsundervisning med denne eleven, har nå i kveld fått en sms med beskjed om å gå umiddelbart i karantene, det forteller Arly Hauge, fylkesdirektør, utdanning.

Agder fylkeskommune deltar i utviklingsinitiativ for Jyllandskorridoren

For å utvikle et mer effektivt og miljøvennlig transporttilbud i Jyllandskorridoren mellom Sør-Norge og Jylland og videre mot kontinentet, starter nå et forprosjekt under Interreg-samarbeidet.   Forprosjektet skal undersøke interessen blant transportbrukere, operatører, havner, godsterminaler og myndigheter for å inngå i et senere hovedprosjekt og i en permanent samarbeidsallianse for utvikling av Jyllandskorridoren. Forprosjektet vil oppdatere kunnskapsgrunnlaget og gjennomføre samtaler med aktuelle målgrupper om behovet for infrastrukturinvesteringer og forbedring i transporttilbudet.

Kulturrådets gjesteoppholdsstøtte for arenaer - søknadsfrist 2. september

Kulturrådets tilskuddsordning gjesteoppholdsstøtte for arenaer skal gi kunst- og kulturarenaer i Norge mulighet til å invitere kuratorer, programskapere, frittstående arrangører eller kunstnere til samarbeid om programutvikling og kunstproduksjon. Formålet er å styrke arenaenes muligheter for utvikling av innhold og kompetanse på programmeringsarbeid og programutvikling.

Samarbeidsavtale med NAV om utdanning og arbeidsliv

Et samarbeid mellom Agder fylkeskommune og NAV skal sørge for at flere kommer i arbeid og sørge for at flere fullfører videregående skole. 

BRG skal bygge ny fagskole og tannklinikk i Grimstad

Fredag ble det skrevet under kontrakt for bygging av ny fagskole og tannklinikk i Grimstad. BRG Entreprenør har fått oppdraget. Filter Arkitekter har tegnet bygget.

Jeg kjører grønt starter 18. august - premiedryss i koronaens tid

Jeg kjører grønt lar seg ikke stoppe av korona-pandemien. Kampanjen starter 18. august og varer til 30. november. Påmelding fra 13. august.  De 2000 første får påmeldingspremie. Hver uke trekkes åtte premier. På tre supertirsdager blir det bonuspoeng og 30 ekstrapremier. I tillegg spanderer vi premier ved kampanjeslutt, og premier til alle som verver nye deltakere.

Momskompensasjon for frivillige lag og organisasjoner

F rivillige lag og organisasjoner kan søke om momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet innen 1. september.  

Offentlig støtte til bredbåndsutbygging

Fra 2020 har fylkeskommunene overtatt forvaltningsansvaret for offentlig støtte til bredbåndsutbygging, bevilget over statsbudsjettet. Agder fylkeskommune koordinerer og tilrettelegger for statlige tilskudd til bredbåndsutbygging i kommunene i Agder.

BRG innstilt som vinner av konkurranse om bygging av ny fagskole

Agder fylkeskommune har avholdt en konkurranse for bygging av ny fagskole og tannklinikk i Grimstad. BRG Entreprenør AS har gitt det totalt sett beste tilbudet i forhold til konkurransens tildelingskriterier og er derfor innstilt som vinner. Filter Arkitekter AS har vært arkitekter i tilbudet.

Har fordelt statlige tilskudd på 34,8 millioner til kommunale næringsfond

Agder fylkeskommune har nå klar en fordeling av midler til regionale næringsfond i Agder. Det deles ut totalt 34,8 millioner til kommunene i Agder.

Til toppen