Agder fylkeskommune støtter hangar-kjøp

Hangar 45 er én av fire bygninger fra andre verdenskrig som inngår i hangarmiljøet på Lista flystasjon. Området er fredet, det er et krigsminne av nasjonal og internasjonal verdi.

Hangar 45. Fotografi. - Klikk for stort bildeEn hangar er en garasje for luftfartøy. På innsiden av hangar 45 finner du Festung Lista Hangarmuseum. Hans Christian Lund, Agder fylkeskommune.

En prislapp på 4,2 millioner kroner

Lister Forsvarshistorisk Forening (LFF) har siden 2010 disponert hangar 45 gjennom et samarbeid med Lista museum, som har hatt en leieavtale med privat eier. Eieren har vært villig til å selge hangaren til Lister Forsvarshistorisk Forening for 4,2 millioner kroner.

– Et eierskap sikrer at samlingen kan oppbevares samlet, sier Rune Holbek, seniorrådgiver i Agder fylkeskommune.

15. april bevilget Farsund kommune 1 million kroner til kjøp av hangar 45, forutsatt at Agder fylkeskommune bidrar med samme beløp. Under møtet i hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet 19. mai ble det enstemmig vedtatt at Agder fylkeskommune bevilger samme beløp. Resterende beløp er det Lister Forsvarshistorisk Forening som står for. 

I tiden fremover skal det opprettes en privat stiftelse som skal eie, vedlikeholde og bevare hangaren som et fredet kulturminne.

«Festung Lista»

Festung Lista er samlebetegnelsen på anleggene som ble bygget i forbindelse med andre verdenskrig. Området strekker seg fra Hausvik fort i Lyngdal kommune i øst, via Lista, til Hågåsen på Hidra i Flekkefjord kommune. 

Hangar 45 har beliggenhet i Lista Fly- og Næringspark, og er i dag et museum. Museet inneholder fantastiske funn fra okkupasjonstiden og gir innblikk i hva perioden betydde for regionens innbyggere.  

– God forvaltning styrker vår regionale identitet og stolthet. Hangar 45 formidler noe av regionens viktigste historie, og av den grunn er Agder fylkeskommunes bidrag godt forankret i målene for kultur i Regionplan Agder 2030, avslutter Holbek.

Festung Lista

Regionplan Agder 2030
 

Til toppen