Agder fylkeskommune utbetaler 46,5 millioner kroner i driftsstøtte til museer og kulturhistoriske institusjoner

Agder fylkeskommune gjennomfører tildelinger og utbetalinger av driftstilskudd til museer og andre regionale institusjoner innenfor kulturhistorie og kulturminnevern i et samlet Agder. Totalt utbetaler fylkeskommunen i år 46,5 millioner kroner til dette formålet.

Agder fylkeskommune bidrar aktivt til et variert og rikt kulturliv. Vi har et stort og rikt mangfold av museer, med aktivitet i hele regionen. Sammen forvalter profesjonelle institusjoner og frivillige foreninger viktige deler av regionens historie, og tilbyr opplevelser innenfor mange ulike tema.

Klikk for stort bildeNæs Jernverksmuseum. Styrkar Braathen/Næs Jernverksmuseum.  De konsoliderte museene, og andre viktige regionale institusjoner, får årlige driftstilskudd fra fylkeskommunen til sin virksomhet. Tilskuddene for 2020 ble vedtatt av det felles Fylkestinget i desember 2019. Årets tildelingsbrev gikk ut i slutten av mars, og utbetalingene er nå på det nærmeste sluttført. Tilskuddsmidlene går fra budsjettet til avdelingen for kulturminnevern og kulturturisme, og fordeler seg slik mellom museene og de øvrige institusjonene: 

  • Museene: kr 36 770 000
  • Andre institusjoner: kr 9 735 000

De som har fått driftsstøtte er: Aust-Agder museum og Arkiv IKS, Vest-Agder-museet IKS, Stiftelsen Næs Jernverksmuseum, Stiftelsen Lindesnes Fyrmuseum, Vest-Agder Museumslag, Stiftelsen Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter, Stiftelsen Bratteklev Skipsverft, Stiftelsen Steinsfoss Tømmerrenne, Tingvatn Fornminnepark og Besøkssenter IKS, Bragdøya Kystlag, Risøbank IKS, Furøya IKS, Agder Historielag, Industrihistorisk senter i Mandal, Privatarkivarbeid i vestre Agder, Sylvartun og Bjoren.

Mer informasjon om museene og regionale institusjoner finner du her. 

Til toppen