Agders to første samferdselskontrakter undertegnet

Tirsdag ble det inngått kontrakter på Agder fylkeskommunes første to samferdselsprosjekt som egen prosjektorganisasjon.

Klikk for stort bildeKnut Thorkildsen fra Brødrene Thorkildsen AS og Kai Valthyr-Hansen fra Agder fylkeskommune undertegner kontrakt for gang- og sykkelveg på fv. 42 i Eiken. Agder fylkeskommune Fram til siste nyttårskifte har det vært Statens vegvesen som har vært byggherre også for fylkeskommunenes vegprosjekt. Fra 2020 er dette ansvaret overført til fylkeskommunene selv. Tirsdag var det kontraktinngåelse på de første to kontraktene som Agder fylkeskommune har utlyst. De to kontraktene ble inngått med samme entreprenørselskap, Brødrene Thorkildsen fra Farsund.

Kontraktene er bygging av gang- og sykkelveg på fv. 42 i Eiken og skredsikring på fv. 450 i Sirdal.

Fornøyd entreprenør

Brødrene Thorkildsen holder til i Farsund. De har 101 ansatte inkludert 11 lærlinger.

– Hva synes du om at dere har kapret de første to samferdselskontraktene med Agder fylkeskommune?

– Det blir spennende. Vi har hatt mange jobber for Statens vegvesen tidligere som har vært på fylkesveg, så vi er kjent med hvordan man jobber på vegprosjekter. Det er gøy for oss at vi vant de første to kontraktene, sier Knut Thorkildsen i Brødrene Thorkildsen. 

Milepæl for fylkeskommunen

Avdelingsleder for utbygging Veg og eiendom i Agder fylkeskommune, Kai Valthyr-Hansen skrev under kontraktene på vegne av Agder fylkeskommune.

– Det er en milepæl for oss å skrive under våre første utbyggingskontrakter. Vi har flere prosjekter i gang som ble overtatt fra Statens vegvesen, men dette er de første som vi starter opp i ny organisasjon, sier Valthyr-Hansen.

Arbeidene i Eiken starter sannsynligvis opp i løpet av mars, mens skredsikringsprosjektet i Sirdal starter opp litt senere på våren.

 

Prosjektene:

Fv. 42 Ny gang- og sykkelveg Eiken feriesenter – Tveiten i Hægebostad

På Fv. 42 mellom Eiken feriesenter og Tveiten i Hægebostad kommune skal det bygges gang- og sykkelveg. Dette vil knytte sammen gang- og sykkelvegnettet gjennom Eiken sentrum.

Klikk for stort bildeNy gang- og sykkelveg skal bygges langs fv 42 i Eiken. Google

Arbeidet vil i hovedsak omfatte breddeutvidelse for å gi plass til gang- og sykkelveg, men også etablering av ny gang- og sykkelbru over Landdalsåni. Videre vil det noen steder være aktuelt å flytte selve vegen for å få plass til gang- og sykkelvegen.

Dette prosjektet er en totalentreprise, en kontraktsform som gir entreprenør ansvar for både prosjektering og utførelse.

Kontraktsum er 12,7 millioner kroner.

Fv 450 Skredsikring Kviturvika i Sirdal

Klikk for stort bildeFv. 450 i Kviturvika langs Ortevatn skal skredsikres Agder fylkeskommune

Prosjektet omfatter rassikring langs fv450 ved Ortevatn i Sirdal kommune. For å sikre trafikanter for fremtidige ras flyttes fylkesveien ut mot/i Ortevatn og det bygges en rasvoll.

Strekningen har tidligere vært utsatt for skred, og det er tidligere vært skredsikret på to andre steder langs Ortevatn.

Rasvollen har effektiv høyde på 6 meter og lengden er 240 meter.

Kontraktsum er 9,9 millioner kroner.

Til toppen