All skriftlig eksamen i videregående skole avlyses

25. mars: Utdanningsdirektoratet melder at all skriftlige eksamen våren 2020 avlyses som følge av Korona. – Det er viktig å presisere at alle vil få vitnemål. Nå må både elever og lærere jobbe sammen for å få så godt vurderingsgrunnlag som mulig, det sier Arly Hauge, fylkesdirektør utdanning, i Agder fylkeskommune. Han sier videre at det ennå ikke er tatt noen avgjørese rundt privatisteksamen. Kunnskapsdepartementet jobber videre med å se på mulige løsninger for at privatistene skal kunne ta eksamen. 

Elever i videregående opplæring
Utdanningsdirektoratet skriver på sine hjemmesider: Alle skriftlige eksamener i videregående er avlyst for elever. Elevene får fullverdig vitnemål selv om skriftlig eksamen er avlyst. I vitnemålet vil det stå at eksamen var avlyst. Dette har ikke konsekvenser for inntak til høyere utdanning. Elevene må bestå alle fagene for å få vitnemål.

Regjeringen vurderer om det vil være mulig å gjennomføre muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen.

Elever på 10. trinn
Både skriftlig og muntlig eksamen på 10. trinn er avlyst. Elever på 10. trinn får fullverdig vitnemål uten eksamen. I vitnemålet vil det stå at eksamen var avlyst. Dette har ikke konsekvenser for inntaket til videregående opplæring.

Les mer utdanningsdirektoratet sine sider.

Til toppen