Alle med ungdomsrett i Agder har fått skoleplass

11 271 elever har i dag fått tilbud om skoleplass ved de offentlige videregående skolene i Agder. – Det er viktig at ungdommene svarer slik at de er sikret plassen, sier Anne Synnøve Juel Sundsteigen, avdelingsleder for inntak og elevtjenester i Agder fylkeskommune.

Elever som gjør skolearbeid. Fotografi. - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde. Agder fylkeskommune / Julia Marie Naglestad. – Alle som har søkt skoleplass har fått beskjed på SMS og e-post om at inntaket er gjennomført. Svarfristen er 25. juli 2021, forteller Sundsteigen.

– Det er svært gledelig at alle med ungdomsrett til videregående skole i Agder har fått plass i årets hovedinntak, legger hun til.

  • Søkere med ungdomsrett har ved søknad til Vg1 rett til å komme inn på ett av tre utdanningsprogram.
  • Søkere til Vg2 og Vg3 har rett til å komme inn på utdanningsprogram som bygger på det programmet de har gjennomført. 
  • Ingen søkere har rett til inntak til en spesiell skole. 

Økning i innsøking til yrkesfag

På Vg1 har 54 prosent søkt yrkesfaglige utdanningsprogram, mens 46 prosent har søkt studieforberedende program. Det har vært en jevn økning til yrkesfag de siste årene. I år er økningen på 1,4 prosent. 

– Vi er godt fornøyde med å kunne tilby alle en skoleplass og samlet sett er dette et svært godt resultat, forteller Sundsteigen.

Suppleringsinntak

I slutten av juli blir det kjørt et suppleringsinntak. 

– Plasser som søkere har takket nei til, vil da blir fordelt til de som står på venteliste. Dette kan føre til at enda flere kan ende opp med sitt førsteønske på utdanningsprogram og skole, forklarer Sundsteigen.

Endringer på inntaks- eller ventelisten gjøres ikke før andre inntak gjennomføres.

For ytterligere informasjon ta kontakt med:

Anne Synnøve Sundsteigen
Avdelingsleder for inntak og elevtjenester
Mobil: +4795849005 
E-post: Anne.Synnove.Sundsteigen@agderfk.no
 

Til toppen