Annbjørg Lien blir prosjektleder for UNESCO Setesdal

Agder fylkeskommune har tilsatt Annbjørg Lien som prosjektleder for UNESCO Setesdal. – Jeg er svært inspirert til å gjøre denne jobben da jeg opplever dette som et viktig og lærerikt arbeid! Immateriell kulturarv er samfunnets pumpende puls på alle plan – fra det lokale til det internasjonale, sier Annbjørg Lien. 
 

Klikk for stort bilde Knut Utler  

Tilsettingsutvalget i Agder fylkeskommune har bestått av Kristin Tofte Andresen, Christine Danielsen og Inga Lauvdal. Det var ni søkere til stillingen og fem kandidater som ble innkalt til intervju. 

– Tilsettingsutvalget kom enstemmig til at Annbjørg Lien var den beste kandidaten og er veldig glade for at hun har takket ja til stillingen, sier Kristin Tofte Andresen, fylkesdirektør for næring, kultur og kulturminnevern i Agder fylkeskommune.

Annbjørg Lien har lang erfaring og nyter stor respekt som en utøver av norsk folkemusikk. Hun har gitt ut ni plater og blitt nominert til Spellemannsprisen hele fem ganger. Hun har også en fersk PhD fra Universitetet i Agder med tema «Specialization in Popular Music Performance».

– Et viktig kvalifikasjonskrav for stillingen var erfaring og kunnskap om folkemusikk- og folkedansfeltet. Annbjørg tilfredsstiller dette kravet i fullt monn, sier Andresen.

På oppdrag fra Agder fylkeskommune har hun utarbeidet forprosjektet som danner grunnlag for oppfølgingen av den betydningsfulle listeføringen av den immaterielle kulturarven i Setesdal. Tilsettingsutvalget vil særlig fremheve Annbjørg Liens engasjement, motivasjon, solide breddekunnskap og kontaktnett, formidlingsevne og entusiasme for folkemusikkarven. 

Arbeidssted for prosjektleder vil være Rysstad. Tilsettingsutvalget viser også til utlysningsteksten: «Hovedoppgava vil være å gjøre en målretta og systematisk innsats for å ta vare på og stimulere bruken av tradisjonell musikk, dans og kveding i Setesdal. Det er behov for et stort og mangfoldig arbeid i regionen, der kunnskap og bruk når breiere ut til flere. Arbeidet skjer i samarbeid med relevante aktører i og utenfor Setesdal, på tvers av miljøer og på flere plan».

– Jeg gleder meg til å begynne i jobben. Vi har nå fått en unik mulighet til å videreføre en eminent immateriell kulturarv fra Setesdal. Dette gjøres i samarbeid mellom utøverne og samfunnets andre støttepillarer. Et slikt felles løft kan føre til en sterk kulturidentitet i Agder, i perspektiv av vern- og fredsstrategier til UNESCO, avslutter Lien. 

Ved spørsmål, kontakt:
• Kristin Tofte Andresen, fylkesdirektør for næring, kultur og kulturminnevern
• Mobil: 992 93 283 
• E-post: Kristin.Tofte.Andresen@agderfk.no
 

Til toppen