Ansatte i tannhelsetjenesten yter en ekstra innsats i Korona-tiden

-Vi er godt drillet på hygiene-tiltak i vår vanlige jobb som tannpleier, nå bruker vi den kompetansen og våre sosiale og mellommenneskelig kompetanse, på kommunalt sykehjem. Forklarer Anne W. Vasland, som til vanlig er tannpleier ved Slottet tannklinikk.

Hun er en av 9 ansatte i tannhelsetjenesten i Agder fylkeskommune som for tiden har alternative oppgaver på syke- og aldershjem. Anne W. Vasland jobber nå ved Bispegra omsorgssenter i Kristiansand kommune.

-Da aktiviteten ved klinikkene ble sterkt redusert, samtidig som det var behov for flere hender knyttet til helsearbeid i disse Koronatider, var vi flere som melde oss til alternative arbeidsoppgaver. Når Agder fylkeskommune som arbeidsgiver også gav grønt lys, så har dette fungert veldig bra. Kommunen har tatt svært godt imot oss og vært tydelig på at vi ikke skal ha oppgaver vi er ubekvem med. Det har vært en bratt læringskurve, men vi har fått god veiledning og det oppleves som meningsfylt i disse Korona-tider.

Ny arbeidstittel
-De kaller oss for «Hotell-verter». Oppgavene består i å gjøre klar, servere og rydde bort frokost og lunsj, vaske og holde orden, i tillegg til annet forefallende arbeid. Noe av det hyggelige er å går tur med beboere og generelt være sosiale med de som bor her – de får jo ikke ha ordinært besøk for tiden og kan kjenne på stor ensomhet. Da kan vi få lov å være sosiale, forteller Vasland. På denne måten avlastes fast personell slik at de får bedre tid til stell og sykepleiefaglig arbeid.

Fortsatt fokus på tannpleie
-Så blir det litt tannstell også. Til vanlig har vi årlige besøk ved sykehjemmene for å gi tilbud til beboerne. Jeg har pakket tannpleiekofferten min og fått sjekket en del tenner og munn. På den måten kan vi forebygge og hindre at ting blir verre og belaster akutt-beredskapen. Det er jo et pluss for de eldre og for sykehjemmet.

Skryt fra sjefen
Det er flott at vi har ansatte som melder seg frivillig til å jobbe utenfor egen organisasjon, når behovet er stort. Selv om tannklinikkene stort sett ble stengt, kunne de ha valgt interne oppgaver. Jeg sender en takk for innsatsen. At de også opplever det som meningsfylt å bidra, sier noe om disse medarbeiderne spesielt, men også om helsepersonell generelt. sier Vegard Nilsen, direktør, folkehelse i Agder fylkeskommune og øverste leder for tannhelsetjenesten i Agder.

-Det skal bli fint å komme tilbake til ordinære oppgaver, men når ting er som de er, så er dette en fin ordning for alle involvert, avslutter Vasland, som nå har vært 3 uker i kommunal tjeneste. Der blir hun til ting stabiliserer seg og tannklinikkene igjen åpner opp for mer ordinær tannhelse-behandling. 

Klikk for stort bildeAnne W. Vasland og Janne Flåt Larsen, til vanlig tannpleiere i tannhelsetjenesten i Agder fylkeskommune, stiller i disse dager opp som ekstra-mannskap ved Bispegra sykehjem. .jpg Foto: Agder fylkeskommune/Maiken Fjelberg  

Bildetekst: Anne W. Vasland og Janne Flåt Larsen, til vanlig tannpleiere i tannhelsetjenesten i Agder fylkeskommune, stiller i disse dager opp som ekstra-mannskap ved Bispegra sykehjem. Foto: Agder fylkeskommune/Maiken Fjelberg

Til toppen