Åpning av digital skolehelsetjeneste i Agder – «Preikes»

Torsdag 16. september gikk den digitale skolehelsetjenesten i Agder: «Preikes» live. Tirsdag 14. september var det en markering av åpningen av tjenesten, på Sam Eyde videregående skole i Arendal. Samme dag gikk også nettsiden til prosjektet på lufta.

Tjenesten driftes av Arendal kommune, mens Agder fylkeskommune har tatt initiativ til og betaler for tjenesten. Det er budsjettert med1,0 mill kr. pr år, foreløpig ut 2023. Ideen ble først lansert av ungdomspolitikerne i Ungdommens fylkesutvalg i Agder våren 2019.

Hvem er målgruppe?
Tjenesten er åpen for elever i de videregående skolene og lærlinger.

–Vi er selvsagt spent på hvordan dette tilbudet blir mottatt. Vi har samarbeidet tett med ungdom både i utforming av tilbudet, navn og grafisk profil, forklarer Marianne Sunde, prosjektleder for Digital skolehelsetjeneste Preikes.

Nyttig supplement
–Tanken er at «Preikes» skal være et supplement til den ordinære skolehelsetjenesten. Gjennom chat, der ungdommene kan være anonyme, vil de kunne få svar på det de lurer på knyttet til egen helse og hverdag, sier Sunde. Det vil være helsesykepleiere og sexolog som sitter i andre enden av chaten og til å svare på meldingene. Hver torsdag er vi live, men spørsmål kan stiles hele uken. En del ofte stilte spørsmål vil vi også legge på nettsiden, men det kommer etter at vi ser hva ungdommene spør om, forklarer hun.

Gjøre tjenesten kjent
–Nå består mye av jobben å gjøre tjenesten kjent. Gjennom de videregående skolene så når vi elever, mens læringer er litt vanskeligere å treffe. Her er vi avhengig av at både bedrifter, foresatte og venner er med og tipser om tjenesten. Så håper vi mange vil ha nytte av tilbudet, avslutter Marianne Sunde med oppfordringen om å preikes!

Se film om Preikes

Den offisielle åpningen 14. september kl. 11.30 var på Sam Eyde vgs. Arrangementet varte i 45 minutter og det ble orientert om tjenesten, bakgrunnen for denne og presentasjon av helsesykepleiere og sexolog som skal drifte tjenesten. I tillegg deltok varaordfører i Arendal, Terje Eikin, hovedutvalgsleder for utdanning og kompetanse i Agder fylkeskommune, Rune André Sørtveit Frustøl og ungdommens fylkesordfører i Agder, Johannes Strømberg. Vi hadder også invitert noen elever fra Sam Eyde vgs til å si hva de tenkrte om den nye tjenesten.

Til orientering
Ungdom i Kristiansand har fra før en chatte-tjeneste i regi av kommunen. For disse ungdommene vil Preikes komme i tillegg. Med Preikes vil alle elever i videregående skole og lærlinger  i Agder, få en digital skolehelsetjeneste uavhengig av bostedskommune. 

www.preikes.no

Til toppen