Arendalsuka: Muligheter i fremtidens kraftmarkeder

Agder – en kompetanseregion for fremtidens energisystem? Det er visjonen for Electric Region Agder. Under Arendalsuka skal Agder fylkeskommune belyse dette målet. – Klimautfordringen kan ikke løses uten en storstilt overgang fra gamle, fossile energikilder, sier fylkesordfører Arne Thomassen.

Havvind. - Klikk for stort bildeHavvind vil være en viktig del av fremtidens energisystem. Markedet har et stort potensial for leverandørindustrien på Agder og Norge for øvrig. Adobe Stock: 357785116. Electric Region Agder

Regionplan Agder 2030

Fornybar revolusjon

– Det pågår en energirevolusjon. Fornybar energi skal erstatte olje, kull og gass. For å hindre farlige klimaendringer, må vi øke farten i omstillingen. Vi må jobbe sammen, forklarer Steffen Syvertsen, konsernsjef i Agder Energi.

Kjell O. Johannessen, prosjektleder for Fremtidens Havvind, følger opp: – Regionens industrielle kompetanse gir oss enorme nye muligheter i årene som kommer.

Syvertsen og Johannessen kjenner hverandre godt gjennom et samarbeid med mål om å bli best i verden på flytende havvind. Du møter begge under arrangementet: «Muligheter i fremtidens kraftmarkeder» i Arendalsuka. Samarbeidet Fremtidens Havvind startet på Sørlandet høsten 2019. Blant deltakerne er Universitetet i Agder, Agder fylkeskommune, Agder Energi, NHO Agder og næringsklyngene Eyde og Node.

Enormt behov

Verdens energibehov øker for hver dag som går. For å unngå farlige klimaendringer trengs det større investeringer i ny fornybar energi.

Har Norge teknologien, kompetansen, rammevilkårene og infrastrukturen som skal til for nasjonal verdiskaping i de ulike globale kraftmarkedene? Agder fylkeskommunes arrangement har samlet gode krefter innenfor norsk samfunns- og næringsliv for å belyse endringene og diskutere mulighetene som disse gir for fremtidig norsk verdiskaping. 

Program
Tema Aktør(er) Tid
Velkommen Arne Thomassen, Agder fylkeskommune 5 min
Fremtidens kraftsystem Berit Tennbakk - Thema Consulting, Knut Erik Steen - direktør for havvind i NORWEP, NVE, Kjell O Johannessen - Fremtidens Havvind, Steffen Syvertsen - konsernsjef i Agder Energi 60 min
Norges muligheter Innleder: Jørgen Festervoll - Saga Pure, Deltakere: Alle innledere 20 min

Arrangement: Muligheter i fremtidens kraftmarkeder

Facebook-arrangement

Til toppen