Årets tildeling av tilskudd til verneverdige bygg og anlegg

I 2021 får verneverdige bygg og anlegg samlet 1 837 000 kroner i tilskudd. Midlene skal dekke merkostnader ved antikvarisk istandsetting.

Vernet bygg. Fotografi. - Klikk for stort bildeBrottveit i Valle. Geir Daasvatn.  Tilskuddsfordelingen ble vedtatt i hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet 19.05.21.

Saksfremlegg

Saksprotokoll

Stort avvik

Det er stor etterspørsel etter tilskudd fra fylkeskommunen til istandsetting av verneverdige bygg og anlegg.            

– Etterspørselen er større enn sum til fordeling. Tildeling av tilskuddene utløser imidlertid 5-10 millioner kroner i statlige midler til regionen hvert år som kommer på toppen av dette. I tillegg gjennomføres prosjekter til en verdi av 20-40 millioner kroner hvert eneste år, forteller Eivind Dalseg, rådgiver i Agder fylkeskommune.

Det ble søkt om tilskuddsmidler for 7 256 000 kroner i år, men budsjettrammen var på 1 500 000 kroner. 83 av 99 søknader fikk tilskudd. De fleste av de avslåtte søknadene oppfylte ikke kriteriene eller målsettingene kommunisert i utlysningen.

God fordeling mellom flere kommuner

– Tilskuddsmidlene er godt fordelt mellom flere kommuner, forteller Dalseg.

Tilskuddsordningen har en positiv effekt på lokalt næringsliv i form av arbeid til håndverksbedrifter, reiselivsbransjen og konkrete utviklingsprosjekt.

– Bærekraftig gjenbruk av bygninger er viktig for å nå klimamål, sier Dalseg.

Regionplan Agder 2030

Tilskuddsmidler fordelt på kommune
Kommune Tilskuddsmidler
Arendal (13/16) 295 000,-
Bygland (9/9) 200 000,-
Bykle (2/2) 45 000,-
Evje og Hornnes (2/2) 35 000,-
Farsund (2/3) 50 000,-
Flekkefjord (11/14) 242 000,-
Froland (4/4) 85 000,-
Gjerstad (7/7) 160 000,-
Grimstad (6/7) 130 000,-
Kristiansand (3/7) 65 000,-
Lillesand (0/1)
Lindesnes (5/5) 140 000,-
Risør (6/7) 130 000,-
Sirdal (1/1) 20 000,-
Tvedestrand (4/6) 85 000,-
Valle (2/2) 45 000,-
Åmli (6/6) 130 000,-
1 857 000,-

Som følge av innstilt kurs- og seminaraktivitet knyttet til bygningsvern, ble 200 000 kroner omdisponert til tilskuddsordningen. Av den grunn er det fordelt 1 837 000 kroner og ikke 1 500 000 kroner.

Oversikt over tilskudd til verneverdige bygg og anlegg 2021 

Til toppen