Bli med på Jernbaneforum Sørs videokonkurranse

Jernbaneforum Sør arrangerer en konkurranse om hvem som kan lage den beste kampanjevideoen for investering på jernbane i Sør-Norge. Det beste bidraget premieres med 10 000 kr.

Klikk for stort bildeDet jobbes for å koble sammen Sørlandsbanen med Vestfoldbanen mellom Gjerstad og Porsgrunn.

Det er også premier til 2. og 3. plass! Frist for å sende inn ditt forslag er 15. november 2020.

Hvem kan delta i konkurransen?

Alle elever på videregående skoler i Rogaland, Agder og Vestfold og Telemark kan sende inn bidrag til konkurransen. Det er disse tre fylkene som deltar i Jernbaneforum Sør og konkurransen begrenser seg derfor til skoleelever i disse tre fylkene. Både enkeltpersoner og grupper kan delta i konkurransen. Dersom en gruppe eller klasse vinner, må de selv bestemme hvordan premien skal brukes eller fordeles.

Via de tre fylkeskommunene vil Jernbaneforum Sør særlig sikte mot å nå ut til elever som går på linjer innen media, kommunikasjon og medieproduksjon og lignende i de tre fylkene. 

Hva skal formålet med videoen være?

Innsendte videobidrag skal engasjere og overbevise mottakeren om at staten burde bruke mer penger på Jernbane i Sør-Norge. Den skal brukes som reklame i ulike kanaler og sosiale medier som YouTube, Instagram og Facebook, og videoen burde derfor være tilpasset disse plattformene.

Les mer om konkurransen på Jernbaneforum sørs nettsider her.

Til toppen