Destinasjon Knaben – hvilke muligheter ligger i bevaring av gruveområdet?

Tirsdag 28. september var fylkesordfører Arne Thomassen og flere ansatte i Agder fylkeskommune på besøk i Kvinesdal kommune og det industrihistoriske stedet Knaben. 

Bakgrunnen for befaring og workshop, sammen med kommunen og Riksantikvaren er å følge opp mulighetsstudiet som er laget for Destinasjon Knaben. Destinasjonen består av det fantastisk bevarte gruveområdet som viser industrihistorie i Norgesklasse.

Nå jobber fylkeskommunen sammen med Kvinesdal kommune for å bevare gruveanlegget. Målet er at historien om molybdengruvene kan formidles på en ennå bedre måte i det egenartede kulturmiljøet. Slik at Destinasjon Knaben blir en attraktiv opplevelsesdestinasjon.

Om Destinasjon Knaben
I gruvene på Knaben ble det utvunnet molybden. Molybden brukes som tilsetning for å gjøre stål sterkt, spesielt våpenstål. Knaben var derfor et viktig sted under begge de siste verdenskrigene.

Les mer om gruvene og museet på Knaben, her

 

Til toppen