Disse leder Kompetanseforum Agder fra 2020

Fra januar 2020 blir det endringer i styringsgruppens sammensetninger.

Styringsgruppens mandat er å gi strategisk og kunnskapsbasert retning, gjøre prioriteringer og tilrettelegge for innovasjon og god måloppnåelse for arbeidet.

Fra Universitetet i Agder stiller ny viserektor utdanning Morten Brekke. Som sin vara har han studiedirektør Greta Hilding. Fra KS får vi med oss ny regiondirektør Steinar Eilertsen. Hans vara er Christiane M. Ødegård. LO's distriktsleder Agnes Norgaard har oppnevnt Dagfinn Svanøe som LO Agder's vara. Elisabeth Blørstad, direktør for NAV Agder har med seg Per S. Salvesen som vara. Fra NHO Agder stiller Anne K. Simonsen. Fra Agder fylkeskommune deltar Arly Hauge (utdanningsdirektør) og Anita Henriksen (direktør Regionplan 2030). Sistnevnte leder styringsgruppen. 

Vi ønsker ny styringsgruppe lykke til med arbeidet og benytter anledningen til å takke avtroppende medlemmer for godt arbeid. 

Les mer om Kompetanseforum Agder her.

Til toppen