Disse leder Kompetanseforum Agder fra 2020

Fra januar 2020 ble det gjort endringer i styringsgruppens sammensetning og fra august ble mandatet utvidet til også å omfatte arbeid med dimensjonering av videregående opplæring. 

Styringsgruppens mandat har siden etableringen handlet om å gi arbeidet med å følge opp Kompetansestrategi Agder 2030 strategisk og kunnskapsbasert retning, gjøre prioriteringer og tilrettelegge for innovasjon og god måloppnåelse for arbeidet. I tillegg er nå styringsgruppen oppnevnt som referansegruppe i arbeidet med dimensjonering av videregående opplæring.

Fra Universitetet i Agder stiller viserektor utdanning Morten Brekke. Som sin vara har han med seg studiedirektør Greta Hilding. Fra KS bidrar regiondirektør Steinar Eilertsen. Hans vara er Christiane M. Ødegaard. LO's distriktsleder Agnes Norgaard har oppnevnt Dagfinn Svanøe som LO Agder's vara. Elisabeth Blørstad, direktør for NAV Agder har med seg Per S. Salvesen som vara. Fra NHO Agder stiller Anne K. Simonsen. Fra Agder fylkeskommune deltar Arly Hauge (utdanningsdirektør) og Anita Henriksen (direktør Regionplan 2030). Sistnevnte leder også styringsgruppen. 

Vi ønsker ny styringsgruppe lykke til med arbeidet og benytter anledningen til å takke avtroppende medlemmer for godt arbeid. 

Les mer om Kompetanseforum Agder her.

Til toppen