Eilert Sundt vgs. går tilbake til gult nivå

9. november: Smittevernmyndighetene i Farsund og Lyngdal kommune har besluttet at Eilert Sundt videregående skole skal tilbake til gult nivå. -Rent praktisk skjer dette onsdag 11. november. Det har vi informert våre elever om i dag. Det forteller rektor ved skolen, Espen Berglund. 

Bakgrunn
6. november besluttet smittevernmyndighetene i Farsund og Lyngdal kommune at Eilert Sundt videregående skole skulle over på rødt tiltaksnivå i uke 46 (fra og med mandag 9. november og foreløpig til fredag 13. november).  

-I praksis betyr rødt nivå mindre tilstedeværelse på skolen og mindre kontakt mellom elevene. Elevene vil ha en skolehverdag med noen dager med fjernundervisning og noen dager med undervisning fysisk på skolen, forklarer Espen Berglund, rektor ved Eilert Sundt videregående skole. Han er lettet over at skolen nå skal tilbake til gult nivå.

-Vi har en tett og god dialog med kommunene som har smittevernansvaret i den enkelte kommune. Vi følger det de bestemmer og har planer klar for hva som skal skje ved de ulike nivå /grønt, gult og rødt) Det medfører selvsagt ekstraarbeid for skolen, men de har vært forberedt på at dette kunne skje og kan derfor raskt agere enten det er opp til rødt nivå eller ned til gult, sier Arly Hauge, fylkesdirektør utdanning.

Til toppen