En viktig anerkjennelse

– Denne kvelden er en påminnelse om at vi har mange talentfulle kunstnere og idrettsutøvere på Agder! Vi får mange tilbakemeldinger på at våre priser og stipend betyr mer enn selve tilskuddet og rosende ord. Det er først og fremst en anerkjennelse av hardt arbeid og at vi verdsetter profesjonelle kunstnere og idretts-talenter. Det sa fylkesordfører Arne Thomassen under den formelle utdelingen av en rekke priser og stipend til kunstnere og idrettsutøvere i vår landsdel.  

Disse har fått kunstnerstipend i år:

Det mest prestisjefylte Agderstipendet på kr. 250 000 ble tildelt Sidsel Hanum (kunsthåndverk) fra Tvedestrand.

De to arbeidsstipendene (på kr. 150 000) ble tildelt Bjørn Charles Dreyer (musikk) fra Lindesnes og Hanne Thyholdt (kunsthåndverk) fra Lindesnes.

Etableringsstipendet (på kr.50 000) ble tildelt Andreas Lian (kunsthåndverk) fra Kristiansand.

Kunstnerstipend 2021 - Tre stipend på kr. 50 000.
De tre kunstnerstipendene ble tildelt Thyra Dragseth (billedkunst) fra Kristiansand,  Birger Emanuelsen (litteratur) fra Arendal og  Steffan Strandberg (film) fra Vennesla.

Les mer om tildelingene og det kunstnerne planlegger å bruke støtten til, her: Agderstipend 2021 tildeles kunsthåndverker Sidsel Hanum - Agder fylkeskommune (agderfk.no)

Idrettsstipend 2021
Agder fylkeskommunes idrettsstipend tildeles unge idretts- og parautøvere, som er på vei mot et nasjonalt- eller internasjonalt gjennombrudd i sine idrettskarrierer. Stipendene skal virke som inspirasjon for utøveren og gi mulighet til videre satsing og personlig utvikling i sin idrett.

Les mer her: Deler ut 8 idrettsstipend til unge talenter - Agder fylkeskommune (agderfk.no)

Til toppen