Får ikke elev-pc før i oktober

- PC til nye elever ved de videregående skolene i Agder fylkeskommune er forsinket. Dette er sterkt beklagelig og vi har jobbet for å løse dette i mange måneder allerede, men ser at vi ikke kommer i havn til skolestart. Det siste vi har hørt er at pc-ene er forsinket med en til to måneder. Dette betyr at de fleste elever som begynner i VG1 på videregående skole ikke vil få utdelt sin elev-pc ved skolestart.  Så deles maskinene ut etter hvert som de kommer, senest rundt høstferien.  Det forklarer Arly Hauge, fylkesdirektør for utdanning.

Spesialmaskiner er på plass
Elever på noen studieprogram bruker annen type maskin. Disse er på plass og elever på musikk, media og kommunikasjon og KDA (kunst design og arkitektur) vil få utdelt sin maskin ved skolestart.  
 

Verdensomspennende problem
- Bakgrunnen for denne uheldige situasjonen er den verdensomspennende mangelen på halvledere
(komponent i datamaskinen),  som påvirker mange bransjer. Både vi og vår leverandør har lenge vært oppmerksomme på situasjonen og gjort alt som har vært mulig for å unngå forsinkelser. Bestillingen på maskinene ble gjort tidligere enn normalt og før vi visste hvor stort elevtallet ville bli. Vi har hele tiden hatt tett dialog med leverandør som har gitt denne saken høyeste prioritet. Likevel var det ikke mulig å unngå forsinkelsene, og vi er i denne situasjonen sammen med mange andre kunder, opplyser Hauge. 

Alle maskinene skal være levert i løpet av høstferien. I mellomtiden må elevene bruke privat utstyr.

Søker bedrifter som kan låne bort pc
- Vi vet at mange ikke har egne bærbare pc'er. Skolene låner ut alt de har av ekstra utstyr og prøver å skaffe flere lånemaskiner ved behov. Hvis lokale bedrifter har bærbare maskiner som er modne for utskifting, vil de lokale videregående skolene satt stor pris på å bli kontaktet, sier Arly Hauge.

Tjenester via mobil
- Selv om elevene bruker privat maskin, vil de få tilgang til alt det nødvendigste av tjenester. Mange av tjenestene kan også brukes via mobiltelefon, enten via egen app eller nettleser. 
 

Elevene må bruke gjestenettverk i denne perioden, og disse er i utgangspunktet ikke dimensjonert for så stort antall brukere. Men vi tilrettelegger så langt det er mulig og tror vi skal unngå store ulemper for elevene, forklarer Arly Hauge og slutter med at nærmere informasjon vil blir gitt elevene ved skolestart.  

Til toppen