Folkehelseundersøkelsen i Agder

Rapporten viser resultater for hele Agder og sammenlikner også Agder-tallene med liknende undersøkelser i Troms og Finnmark, Sogn og Fjordane og Hordaland i 2018 og 2019.

På de fleste punktene er det liten forskjell mellom Agder og de tre andre fylkene.

Det er likevel noen forskjeller:

  • Når det gjelder deltagelse i organiserte og uorganiserte aktiviteter, kommer Agder klart bedre ut enn noen av de tre andre fylkene.
  • Agder kommer også best ut når det gjelder andelen med stor grad av trivsel i nærmiljøet, men det er liten forskjell mellom fylkene.
  • Gjennomsnittlig skår på psykiske plager er høyere i Agder enn i de tre andre fylkene.

I rapporten finnes det også analyser for åtte regioner i Agder: Lister-regionen, Setesdalsregionen, Østre Agder uten Arendal og Grimstad, Kristiansandregionen uten Nye Kristiansand, Nye Kristiansand, Arendal, Grimstad og Nye Lindesnes.

Folkehelseinstituttet gjennomførte undersøkelsen høsten 2019. Arbeidet var et oppdrag fra og ble gjort i samarbeid med fylkeskommunene i Aust-Agder og Vest-Agder.

Folkehelseundersøkelsen i Agder 2019

Til toppen