Forebyggende karantene ved Dahlske vgs

4, mars: - Skolen har i dag sendt ut sms til 30 elever og 4 ansatte om å gå i forebyggende karantene. Grunnen er at en medelev trolig har Covid-19. Det opplyser rektor Gunhild Espeset.

- I påvente av svar på denne elevens prøve, bes medelever og lærere gå i forebyggende karantene. Det er smittevernmyndigheter i Grimstad kommune som bestemmer om og når disse skal testet. Derfor vil de få mer informasjon så snart svar på prøven til den ene eleven foreligger. Elevene var på skolen da beskjeden kom. De har derfor i tillegg til sms også fått muntlig beskjed og munnbind ble gitt til de som er avhengig av buss for å komme hjem, det forklarer Gunhild Espeset, rektor ved Dahlske videregående skole. 
 

Utvider ikke karantene
Grimstad kommunen melder først at også nærkontaktenes nærkontakter (det som nå kalles smittering to) er innført i Grimstad. Det betyr at de som bor sammen med/er nærkontakter med de som nå har gått ut i karantene ved Dahlske vgs, også skal ut i karantene. Senere på ettermiddagen melder de at det ikke er nødvendig i dette tilfellet og at det derfor kun er elever og ansatte ved skolen som må ut i karantene i dag. 

Til toppen