Formidling av læreplasser på Agder

– Å få flest mulig ut i jobb er noe av det viktigste vi gjør. Det understreket fylkesordfører Arne Thomassen da formidling av læreplasser ble diskutert i yrkesopplæringsnemnda 16. mars. Der var det enighet om at arbeidslivets behov må være styrende for utdanningstilbudet.

En gruppe elever som gjør skolearbeid. Foto. - Klikk for stort bildeSamfunnet trenger tilgang på kvalifiserte fagarbeidere til å bygge skoler, sykehus, veier, boliger og utemiljø. Agder fylkeskommune / Julia Marie Naglestad.               
Agder har høy andel personer med yrkesrettet utdanning. Likevel etterspør næringslivet i regionen ennå flere med yrkesfaglig bakgrunn. Av den grunn er det viktig at yrkesfaglærere, fylkesadministrasjonen og fylkespolitikerne har en ambisjon om å få flere ungdommer til å søke yrkesfag.

Agder fylkeskommune som samskaper

– Arbeidet med å få flere lærlinger handler om kvalitet i skolen og å få kvalifiserte søkere til læreplasser. Fylkeskommunen må tilby lokale elevplasser på Agder der det er behov for lærlinger, sa opposisjonsleder, Gro Bråten (Ap).

Det var et stort engasjement da saken ble diskutert i møtet i yrkesopplæringsnemnda, et sentralt forum for utviklingsarbeid innenfor fag- og yrkesopplæring.

– Skoleverkets viktigste ansvar er å kvalifisere elevene til arbeidslivet. Grunnskolen må legge forholdene til rette for at elevene skal gjøre gode valg, sa leder av hovedutvalg for utdanning og kompetanse, Rune Andrè Sørtveit Frustøl (KrF).

– Hva er mest hensiktsmessig faglig; for elvene og distriktpolitisk? Vårt hovedbudskap må være: «Hvorfor ikke ta en lærling til?». Ungdommen må prioriteres, sa fylkesordfører Arne Thomassen (H).

Thomassen er selv tidligere rørlegger og rørleggermester. Han var opptatt av at fylkeskommunen har vært flinke til å opprette nye linjer, men at det stadig dukker opp nye næringer. Det er fremdeles bransjer som mangler kandidater. 

– Vi vil alle det beste for Agder

Yrkesopplæringsnemnda har flere forslag for å fremme fagopplæring i arbeidslivet. Deriblant en årlig lærlingkonferanse med næringslivet. Slik kan yrkesfag og ungdomsperspektivet synliggjøres. I dag er det mangel på fagarbeidere i norsk arbeidsliv. Det ønsker Agder fylkeskommune å gjøre noe med.

Ta samfunnsansvar - bli lærebedrift!

Agder fylkeskommune søker bedrifter som kan ta inn en eller flere lærlinger.

Les mer om lærebedrift her.

Til toppen