Forsterker samarbeidet om formidling

Nedgang i formidling av læreplasser på Agder i 2020 har resultert i et lokalt nettverk for samarbeid mellom skolene, fagopplæring og opplæringskontorene. – Samarbeidet vi har skal bli enda bedre! Det understreket Kai Tore Flottorp, rådgiver innen fag- og yrkesopplæring i Agder fylkeskommune under et kick-off-møte for formidlingsarbeidet 20. april.

To lærlinger blir fulgt opp i en lærebedrift. Fotografi. - Klikk for stort bildeAgder ligger ni prosent over antall formidlet til læreplass sammenlignet med samme tid i fjor. Adobe Stock: auremar.     

– Vi må ta i bruk hele virkemiddelapparatet for å få det beste ut av hverandres kompetanse og nettverk, sier Trond Reinhardtsen, rådgiver innen fag- og yrkesopplæring.

«Vårens vakreste eventyr»

Deltakerne i møtet som fant sted 20. april fremhevet viktigheten av en tydelig forventningsavklaring. Et forsterket samarbeid mellom skolene, fagopplæring og opplæringskontorene forutsetter klare føringer for at formidlingen skal foregå best mulig.

Rollene fordeler seg slik:

  • Skolene vurderer fortløpende hva elevene trenger for å lykkes i det praktiske formidlingsarbeidet.
    • Formidlingskoordinatorene sørger for samarbeid om formidling til læreplass internt og eksternt. 
    • Skolerådgiverne har oversikt over elevene med særskilte behov og bidrar i neste ledd til at de blir best mulig ivaretatt i overgangen til lære.
  • Fag- og yrkesopplæring er ansvarlig for rådgivning og systemansvar for formidlingen.
  • Opplæringskontorene bidrar med sin kjennskap til bransjen og sin erfaring med å finne løsninger for enkeltsøkere. 

– Gjennom god kartlegging av unge med særskilte behov i pedagogiske rapporter skal lærebedriftene betrygges og opplæringskontorene være sikre på at de finner den riktige lærebedriften, forklarer Fottorp. 

– Samarbeid mellom alle aktørene er nødvendig for å lykkes med «vårens vakreste eventyr», legger Reinhardtsen til. 

Ny modell for Vg3 fra 2022 er på høring

En ny tilbudsstruktur for videregående opplæring er på den politiske dagsorden. Fremover er det ambisjoner om å tilby helhetlige utdanningsløp – også innen yrkesfag. Rett dimensjonering og kontinuerlig kvalitetsutvikling skal sørge for at formidlingsandelen øker. Det betyr å tilby mer av det regionen har bruk for. Den nye modellen vil gi skolene ressurser til dette utviklingsarbeidet. 

– Ansvar for å tilby helhetlige utdanningsløp innen yrkesfag gir nye muligheter for hele skoleløpet; fra Vg1 til fullført utdanningsløp, avslutter Reinhardtsen.

Bli lærebedrift!
 

Til toppen