Fra ord til handling

Klimapartnere er et regionalt samarbeid for å skape klimanøytrale byer og bedrifter. – Under Arendalsuka skal vi løfte frem gode løsninger for et grønt skifte, forteller Anette K. Severinsen, leder for Klimapartnere Agder.

Oversikt over Klimapartnere sine arrangementer. Illustrasjon. - Klikk for stort bildeSøkeordet «Klimapartner» på arendalsuka.no samler Klimapartnere sine arrangementer. Se fullt program lenger ned i saken. Agder fylkeskommune. Klimapartnere Agder

Arendalsuka

2030

Regionplan Agder 2030 er hele Agder sin plan. Innen 2030 skal Agder være en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region; utslippene skal ned og levekårene opp. 

– Agder skal samarbeide om å nå FNs bærekraftmål regionalt og lokalt. Innen 2030 skal klimagassutslippene på Agder reduseres med minst 45 prosent, sier Severinsen. 

– Klimapartnere er et viktig verktøy for å få til disse utslippskuttene. På Agder er det 61 partnere fordelt på næringsliv, kommune og akademia, legger hun til.

Regionplan Agder 2030

Mot en klimanøytral region

Tolv år etter oppstart i Arendal er Klimapartnere nå etablert i alle fylker med over 300 partnere.

Partnere

– Partnerskapet tilbyr regionale og effektive møteplasser for å dele erfaringer, lære, samt tilegne seg ny kunnskap. I Klimapartnere heier vi på alle gode, grønne tiltak som kan deles og kopieres. Derfor har vi lansert en egen grønn løsningsbank, forteller Severinsen.

Grønn løsningsbank

Partnernes klimaregnskap

Klimapartnere skal tradisjonen tro være synlig tilstedeværende under Arendalsuka.

– I år skal vi løfte frem løsninger fra løsningsbanken. Vi trenger gode, grønne løsninger som letter overgangen til lavutslippssamfunnet, forklarer Severinsen. 

Klimapartner: Arrangementer under Arendalsuka 2021
Klimapartner: Arrangementer under Arendalsuka 2021
Arrangement Arrangør Tidspunkt
Bærekraft og kommunikasjon: Samarbeid mellom organisasjoner. Klimapartnere. Mandag 16.08.21 14:00-15:00
Hva er status på klimaregnskap for næringsliv i Norge? Klimapartnere. Tirsdag 17.08.21 12:00-14:00
Den grønne løsningsbanken: En kunnskapsbank for grønne løsninger. Klimapartnere. Onsdag 18.08.21 09:00-10:00
Den grønne løsningsbanken: Fra ord til handling. Konkrete eksempler. Klimapartnere. Onsdag 18.08.21 10:00-11:00
Hydrogen i Norge – hvor, når og hvor mye? Klimapartnere, Greenstat AS, Everfuel, Norsk hydrogenforum. Onsdag 18.08.21 11:15-12:45
Filmvisning: «The Great Green Wall” av Jared P. Scott, og samtaler i etterkant. Klimapartnere, UNCCD, Desert Control, Beyonder, Gateway to Growth, Innovasjon Norge. Torsdag 19.08.21 13:30-16:00
Kommunenes grønne supermuskel: Innkjøp som fremmer sirkulærøkonomi. Klimapartnere, Stiftelsen Miljøfyrtårn, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring, KS. Torsdag 19.08.21 10:00-11:15

– Norges klimamål er ikke ambisiøse nok! Flere av våre fylker, kommuner og byer er langt mer ambisiøse. Det vet vi, fordi vi måler, avslutter Severinsen.

Klimakartet: Oversikt over målsetninger og omstillingstempo 
 

Til toppen