Fv. 42 Blakstadheia - Blakstad bru åpnes for trafikk 31. januar

Agder fylkeskommune planlegger å åpne for trafikk på fv. 42 Blakstadkleiva den 31. januar 2023.

Flyfoto Blakstadkleiva tatt 12. januar 2023 - Klikk for stort bildeBlakstadkleiva 12. januar 2023. Det meste av deformasjonen fra juli er sprengt ned. Nå jobbes det med å gjøre klar vegen for trafikk. Jone Strømsvåg, Agder fylkeskommune

– Det vil fortsatt være anleggsarbeid i gang og sykkelvegtraseen etter at vegen er åpnet for trafikk. Arbeidene her vil bestå av vann, avløp og kabelgrøft. Det vil også jobbes med supplerende sikringsarbeider og oppbygging av veg og overvannsgrøft. Resterende betongrekkverk og de siste asfaltlagene gjøres når vær og føre tillater dette, sier prosjektleder Siri Thorvaldsen Vevstad.

Det er svært viktig å være oppmerksom når en kjører gjennom anleggsområdet, da det vil pågå arbeid på strekningen. Vi oppfordrer alle trafikanter til å vise hensyn, kjøre varsomt og følge skiltingen på stedet.

Til toppen