Fv. 450 Brokke-Suleskard opnar søndag 21. mai kl. 12

Søndag 21. mai kl. 12 opnar fv. 450 Brokke-Suleskard for sesongen. På grunn av vernereglane for villreinstammen skal vegen vera stengd kvar vinter frå og med 1. november til og med 20. mai.

Foto av brøyting av fv. 450 Brokke-Suleskardvegen 2023. Gravemaskin som ryddar vegen. - Klikk for stort bildeBrøyting av fv. 450 Brokke-Suleskardvegen 2023 Knut Stian Horverak

– Det har vore relativt store mengder snø i fjellet, spesielt på setesdalsiden. Likevel opnar me vegen søndag 21. mai som planlagt, seier buggjeleiar Runar Gautestad i Agder fylkeskommune.

Vegen blir stengd for vinteren seinast måndag 31. oktober.

Villreinstammen

Forskrift om vern av Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde har som eit av hovudformåla å ta vare på den sørlegaste villreinstammen i Europa. Vidare står det i forskrifta at vegen Brokke-Suleskard skal vera stengt i tidsrommet frå og med 1. november til og med 20. mai. Me kan heller ikkje starta arbeid med å brøyta vegen før 12. mai der vegen kryssar trekksona for villrein Vardsvatn-Kvislevassknuten.

Forskrifta om vern av Setesdal vesthei kan du lesa her: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2000-04-28-409 

 

Foto av brøyting av fv. 450 Brokke-Suleskardvegen 2023. Oversiktsfoto mot Setesdal. - Klikk for stort bildeBrøyting av fv. 450 Brokke-Suleskardvegen 2023 Knut Stian Horverak Foto av brøyting av fv. 450 Brokke-Suleskardvegen 2023. Snøfres som fresar vegen. - Klikk for stort bilde​​​​​​Brøyting av fv. 450 Brokke-Suleskardvegen 2023 Knut Stian Horverak Foto av brøyting av fv. 450 Brokke-Suleskardvegen 2023. Gravemaskin og snøfresar jobbar saman. - Klikk for stort bildeBrøyting av fv. 450 Brokke-Suleskardvegen 2023 Knut Stian Horverak