Fylkeskommunen har mottatt stevning

Kristiansand, 18.02.21: Agder fylkeskommune har mottatt stevning fra Wizz Air med krav om fastsettelsesdom for at administrasjonsutvalgets vedtak utgjør en rettstridig boikott. 

Bakgrunnen for stevningen er at administrasjonsutvalget 10. november 2020 fattet følgende vedtak:
«Administrasjonsutvalget i Agder fylkeskommune oppfordrer ansatte og politikere i fylkeskommunen under tjenestereiser til ikke å reise med Wizz Air og andre flyselskaper som motarbeider ansattes rett til å organisere seg.»
 
– Fylkeskommunen vil nå sette seg inn i stevningen, men anser ikke at administrasjonsutvalgets vedtak utgjør en boikotthandling, jf. boikottloven § 1. Siden saken nå er brakt inn for domstolen, ønsker vi imidlertid ikke å gi nærmere kommentarer til sakens innhold i forkant av rettsbehandlingen, sier fylkesordfører Arne Thomassen.
 

Til toppen