Fylkeskommunen vil stille ansatte med helsekompetanse til disposisjon for kommuner og sykehus i Agder

I Agder fylkeskommune er det nærmere 400 ansatte med helsefaglig kompetanse der over halvparten er knyttet til den offentlige tannhelsetjenesten. 

- Etter at vi har stengt ned majoriteten av tannklinikkene for ordinær behandling er aktiviteten svært lav. Dette betyr at vi nå har muligheten for å frigjøre flere av våre ansatte innen tannhelse til innsats enten i kommunene eller på sykehuset. Dette gjelder også ansatte med helsefaglig bakgrunn i andre deler av organisasjonen, sier HR-rådgiver Kari Veggeland i Agder fylkeskommune. 

- Våre ansatte gir uttrykk for at de gjerne vil stille opp og Agder fylkeskommune er positive til dette. Vi vil strekke oss langt for å låne ut ansatte til helsefaglige og samfunnskritiske oppdrag i denne ekstraordinære situasjonen. Ved behov for bistand, vil henvendelser vurderes opp mot hva som er mulig å få til med tanke på vår ordinære drift. Det vil selvfølgelig også sjekkes ut med den eller de aktuelle ansatte dette gjelder, sier Veggeland. 
 
 

Til toppen