Gjennomførte fylkesutvalget som videomøte

Fylkesutvalget ble tirsdag gjennomført som videomøte. Alle fikk sagt sitt, og alle fikk stemt. Fylkesordføreren oppfordrer til at mest mulig skal gjennomføres som planlagt de neste ukene.

– Det er viktig at vi nå i denne perioden holder hjulene i gang, og ikke stopper opp. Det har vært lærerikt å prøve dette, og ikke minst viktig å få behandlet de sakene som vi skulle ha gjennom. Det var både høringsuttalelser og valg som skulle gjøres, forklarer fylkesordføreren.

– Systemet har fungert fantastisk fint, og vi trenger av og til et push for å ta i bruk nye verktøy. Vi må nok jobbe med hvordan vi gjennomfører avstemninger hvis vi skal avholde et fullt fylkesting i april som videomøte.

Mest mulig normal hverdag

Fylkesordføreren er stolt over å være politisk leder for en organisasjon som har stått på i utfordrende dager.

– Nå er det viktig å jobbe videre. Det får store konsekvenser hvis vi som fylkeskommune legger oss bakpå og tenker at nå er det krise og vi kan ikke gjøre noe. Vi må prøve å ha en mest mulig normal hverdag, men følge de nasjonale retningslinjene. Ta hensyn til hverandre og still opp der det er behov og nødvendig, avslutter fylkesordfører Arne Thomassen.

Til toppen