Gjennomgang av virkemiddelapparatet: Innspill fra næringslivet – hvordan omstille Agder?

Agder står overfor store utfordringer knyttet til omstilling av næringslivet i retning av en mer bærekraftig verdiskaping. Agder fylkeskommunes viktigste verktøy i dette arbeidet vil være et mest mulig effektivt virkemiddelapparat som stimulerer til økt entreprenørskap og økt innovasjon i eksisterende bedrifter.

Vi ønsker tilbakemelding fra deg og din virksomhet 

Agder fylkeskommune ønsker å lytte til næringslivet. Vi vil vite hvilke virkemidler du som næringslivsaktør ser behov for i fremtiden.

Gi dine innspill her!

Frist for å sende inn innspill er 1. oktober 2021.

På forhånd takk!

Til toppen