Gradvis oppstart av skolene – Vg2 yrkesfag og Vg3 yrkesfaglig løp i skole

Klikk for stort bildeArly Hauge, fylkesdirektør Utdanning Agder fylkeskommune/ J. Buchard Mandag 27. april åpner våre videregående skoler for elever på Vg3 som følger yrkesfaglig løp i skole og yrkesfagelever på Vg2. Gjenåpning forutsetter at det kan gjøres i tråd med smittevernregler gitt av nasjonale helsemyndigheter. 

Elevene vil få nærmere informasjon og praktiske detaljer om dette direkte fra sin skole via læringsplattformen itslearning og i eventuelle andre informasjonskanaler den enkelte skole tar i bruk. For øvrige elever vil opplæring fortsette som i dag.

Elever i videregående skole som tar Vg3 yrkesfaglig løp i skolen og yrkesfagelever i Vg2 er prioritert fordi elevene ikke har utstyr hjemme til å få den praktiske opplæringen de trenger til å få fagbrev. 

– Lærerne og de andre ansatte i skolen har gjort en formidabel innsats de siste ukene. Deres innsats er helt avgjørende for at vi skal klare denne gjenåpningen på en god måte, sier Arly Hauge, fylkesdirektør utdanning i Agder fylkeskommune.

Nasjonale myndigheter har laget en egen veileder og kompetanseopplegg slik at skoleeier, ansatte og elever får råd om hvordan de skal forholde seg. Det vil fortsatt være unntak for elever i risikogruppene og for elever som lever sammen med familiemedlemmer i en risikogruppe. Disse vil fortsatt få fjernundervisning. Veilederen gir også råd for voksne som det må tas særlige hensyn til, enten det er foreldre eller ansatte.


20. april kom «Veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole under covid-19 utbruddet 2020». Denne danner grunnlag for gjenåpning av skolene.

Les hele veilederen her:

Les hva Udir skriver spesifikt om yrkesfag i videregående opplæring her:

(red. anm.: Utgåtte lenker fjernet 30/3-21)


Hva sier veilederen?

Veilederen har tre overordnede føringer:

• Syke skal bli hjemme

• Det skal være god hygiene

• Redusert fysisk kontakt

 

Mindre grupper, mer utendørs

Veilederne gir konkrete smittevernråd til skolene, blant annet å:

• sikre gode rutiner for håndvask og sørge for nok desinfiserende utstyr

• sørge for at elevene har fast plass med god avstand

• ha ulike tidspunkt for friminutt, og hjelpe elevene til å holde avstand

• begrense deling av utstyr, og at utstyr som deles, må vaskes godt

• begrense bruk av offentlig transport til og fra skolen så mye som mulig

 

Krevende og viktig jobb

– Åpningen vil bli krevende for alle med både undervisning på skolen og hjemmeundervisning for elever som ikke skal komme på skolen. Så ser vi også at skoleskyss byr på utfordringer. Her er vi i en god dialog med AKT og nasjonale myndigheter for å se på hvordan vi best løser skyss til og fra skole. Samtidig er jeg trygg på at vi skal klare alt dette på en god måte. Elevene skal ikke være bekymret for å komme på skolene, sier Hauge.

Gradvis åpning

– Det er enklere å stenge ned skolene enn å starte opp. En gradvis gjenåpning gjør det også komplisert, så vi ber om forståelse for at ting skjer både med kort varsel og på nye måter. Nå skal vi i en periode drive dobbelt også – undervisning på skole for noen elever og digital undervisning til alle andre. Vi må kort sagt være ekstra rause med hverandre i denne tiden, sier Hauge.

– Akkurat nå jobber skolene med å sette seg inn i den nye veilederen, opplæring i smittevern, innkjøp til forsterket renhold, merking, informasjon og tilrettelegging for trygg opplæring. Men de siste ukers innsats har vist at våre ansatte gjør en formidabel innsats for å gi alle god undervisning i disse ekstraordinære tider, sier Hauge.

Til toppen