Hjemmeskole er nytt for alle

Tusen takk til alle dere ansatte som nå er med å gjøre en stor innsats for at opplæring av våre elever skal være så god som mulig! 

Koronautbruddet og den store smittefaren har gitt både ledere, ansatte, elever og foreldre en utfordring ingen av oss har stått i tidligere. Hjemmeundervisning for så å si alle elever er nytt for oss. Skolene må finne kreative løsninger for å sikre at opplæringstilbudet blir så lite skadelidende som overhodet mulig.  

Både politisk og administrativ ledelse og tillitsvalgte kan love at vi sammen med de ansatte skal gjøre alt vi kan for at elevene i Agder fylkeskommune får et best mulig opplæringstilbud i den særdeles spesielle og krevende tiden vi har foran oss.  

Å gjennomføre undervisning uten personlig kontakt og med begrensede muligheter for å bygge relasjoner er nytt og krevende for både ansatte, elever og foreldre. For å lykkes er det viktig å stå sammen og være rause om ikke alt oppleves optimalt fra første stund. For er det én ting som er sikkert, så er det at ikke alt kommer til være optimalt til å begynne med - og kanskje ikke på ganske lenge. I en slik situasjon vil samarbeid være essensielt for hvor vellykket hjemmeskolen blir. 

Noen elever kan i utgangspunktet drive seg selv videre ved hjelp av enkle instruksjoner fra læreren. Andre elever må følges tettere opp. Det er innlysende at dette blir mer krevende med hjemmeundervisning via digitale plattformer. Derfor skjærer det selvsagt i alle lærerhjerter at de virkemidlene skolen normalt har, ikke lenger er der.

Elevene i de videregående skolene i Agder logget seg allerede mandag morgen på datamaskinene sine hjemmefra til en hel dag med digital fjernundervisning. Lærerne kastet seg rundt fra den ene dagen til den andre, la all normal struktur og rutine til side og laget opplegg der et bredt spekter av digitale løsninger ble tatt i bruk.  

I første omgang er skolene stengt til 26. mars, men hvorvidt vi kan gjenoppta den ordinære undervisningen i slutten av mars, eller om det vil gå enda lenger tid, kan ingen si noe om i dag. Nettopp derfor er det viktig at vi har den digitale infrastrukturen på plass og kan planlegge et undervisningsopplegg som er rustet til å ivareta opplæringstilbudet også utover den perioden skolene er stengt nå. 

Rektorene på den enkelte skole står ansvarlig for å organisere arbeidet i samarbeid med sitt personale. Lederne må få rom til å lede. Dermed blir hjemmeskolen løst på mange ulike måter. Fagmiljøene vil gjøre sitt for å lære av hverandre og dele de gode løsningene, men dette vil ta tid. Det må vi tåle i denne helt spesielle situasjonen.  

Avslutningsvis noen velmente tips:  

  • Et generelt og godt pedagogisk virkemiddel er struktur. Ha klare rammer som at man står opp til rimelig normal tid, spiser frokost og start skoledagen på den måten skolen har lagt opp til. Jo mer normal vi klarer å gjøre hverdagen, jo bedre er det. 
  • Alle kan ha behov for å få utløp for frustrasjoner. Det må vi akseptere, men vis raushet. Hvordan skolen har valgt å løse oppdraget den første tiden egner seg ikke å diskutere i kommentarfelt på ulike Facebook-grupper i denne situasjonen.  
  • Se om du selv kan gjøre noen kloke grep som passer for deg og gi gjerne tilbakemeldinger til lærerne om det er noe som bør justeres.  
  • Er det noe som virker for rigid eller vanskelig å følge opp? Gi beskjed.  
  • Spander gjerne noen ord om hva som fungerer bra. Alle trenger et digitalt klapp på skuldra i disse dager.  

Vi ønsker hverandre lykke til med hjemmeskolen og krysser fingrene for at tiden til ansatte og elever kan møtes igjen på skolen, blir så kort som mulig. 

Arne Thomassen, fylkesordfører 

Tine Sundtoft, fylkesrådmann Agder fylkeskommune 

Arly Hauge, fylkesdirektør for utdanning, Agder fylkeskommune 
Hovedsammenslutningene i Agder fylkeskommune: Unio, LO, Akademikerne og YS 

Til toppen