Informasjonsark fra Riksantikvaren om Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse

Riksantikvarens forslag til Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) i Agder er for tiden på høring. Høringsfristen var i utgangspunktet 1. april, men grunnet koronasituasjonen er fristen utsatt (antatt til rundt 1. juni). Nå har Riksantikvaren utarbeidet et enkelt informasjonsark om KULA, som kort forteller hvorfor vi skal ha et KULA-register, hva KULA er og hva KULA-status betyr. 

KULA infoark 2020 (PDF, 777 kB)

KULA infoark 2020 - nynorsk (PDF, 777 kB)

Informasjonsarket er først og fremst laget for at kommunene skal ha kort og grei informasjon tilgjengelig om KULA som de kan bruke i sitt informasjonsarbeid. Hensikten er å gjøre det enklere å spre informasjon om KULA både internt i kommunens ulike avdelinger eller seksjoner, og utad til innbyggere og grunneiere. Tenkt bruk av informasjonsarket er på hjemmesider, i eventuelle nyhetsbrev og til utdeling. 

Til toppen