Informasjonstiltak for innvandrerbefolkningen - Tilskudd til frivillige organisasjoner

Frivillige organisasjoner kan søke tilskudd til formidling av myndighetenes informasjon om koronaviruset til innvandrerbefolkningen i kommunene. Søknadsfrist er tirsdag 28. april.

Klikk for stort bilde God informasjonsformidling

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til god formidling av myndighetenes informasjon om koronaviruset til innvandrerbefolkningen, herunder informasjon om de helsemessige, sosiale og økonomiske konsekvensene. Formidling av informasjonen skal ivareta innvandrergrupper som av ulike grunner, som for eksempel manglende digitale eller språklige forutsetninger ikke nås gjennom eksisterende informasjonskanaler.

Frivillige organisasjoner

Frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret, kan søke. Med frivillig organisasjon forstås virksomheter som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis.

Søk på Imdis nettsider

Mer informasjon om hvordan man kan søke, kan du finne på Imdis nettsider.

Til toppen