Jublende glad for milliongave til Venneslabrua

Sparebankstiftelsen SR Bank gir 2,5 mill. kroner til prosjektet «Venneslabrua, fra ungdomstid til arbeidsliv». – Fylkeskommunen takker for en generøs gave til et prosjekt som vi politikere har stor tro på. Tett oppfølging og fullført utdannelse er nøkkelen til bedre levekår, sier Rune André Sørtveit Frustøl, leder av hovedutvalg for utdanning og kompetanse i Agder fylkeskommune.

Glad for gave til prosjektet «Venneslabrua – fra ungdomstid til arbeidsliv». Foto - Klikk for stort bildeFra venstre: Avdelingsleder Sissel Berglien og rektor Thorkild Odd Haus ved Vennesla videregående skole, gave- og kommunikasjonssjef i Ellen Berg Instefjord i Sparebankstiftelsen SR Bank, Rune André Sørtveit Frustøl, leder av hovedutvalg for utdanning og kompetanse i Agder fylkeskommune, administrasjonssjef Marit Idsøe Refvem Arly Hauge i Sparebankstiftelsen SR Bank, fylkesdirektør for utdanning i Agder fylkeskommune. Agder fylkeskommune   – På vegne av Sparebankstiftelsen SR Bank vil jeg overrekke en gavesjekk på 2,5 mill. kroner til prosjektet Venneslabrua. Et sentralt formål for stiftelsen er å lage gode lokalsamfunn for barn og ungdom. Vi vet at det å fullføre en utdannelse er helt sentralt i å bygge gode liv og samfunn. Derfor ønsker vi å støtte Venneslaprosjektet som både er forankret politisk og faglig i fylkeskommunen, sier gave- og kommunikasjonssjef Ellen Berg Instefjord i Sparebankstiftelsen SR Bank.

Målet med prosjektet "Venneslabroa", er å øke gjennomføringen av videregående opplæring for elever i Vennesla kommune, og bidra til at færre ungdommer i Vennesla får behov for bistand fra NAV.

– 2,5 millioner kroner betyr veldig mye for Venneslabroa. Prosjektet har et krav om lokal finansiering, og det er ekstra gøy at dette kommer som privat initiativ. Prosjektet består av to deler. Den ene delen av prosjektet inkluderer en pilot de første årene der tiltak gjennomføres i Vennesla kommune, mens den andre delen innebærer implementering av en større strukturell endring, der midler overføres fra Folketrygdens overslagsbevilgning til videregående opplæring i Agder fylkeskommune. Ideen bak en slik endring er å investere enda mer i forebyggende arbeid, på et tidligere stadium, for å hindre at unge mennesker kommer i unødig befatning med NAV, sier Arly Hauge, fylkesdirektør for utdanning i Agder fylkeskommune.

– Vi bruker en såkalt supported employment-tilnærming der vi skreddersyr opplæringsløp til den enkelte. Gjennom en individuell tilpasning med praksis i bedrift, skolegang og kurs er målet en komplett utdannelse. I Vennesla har vi lykkes godt med et samarbeid med og rundt ungdommene, som eksempelvis skolen, NAV, næringslivet, barnevernet, frivilligsentralen, idrettslag, fritidsklubben og foreldrene, sier rektor Thorkild Odd Haus ved Vennesla videregående skole.

– Hvis vi klarer å få ungdommer, som ellers ville falt utenfor, frem til fagbrev eller studiekompetanse, så er det en vinn-vinn situasjon både for samfunnet og den enkelte. En nøkkelressurs for å få oppfølgingen til å fungere er å ha en ungdomsveileder tett på den enkelte ungdom gjennom hele prosessen. Dette er ideen bak Venneslaprosjektet, avslutter avdelingsleder Sissel Berglien ved Vennesla videregående skole.

Prosjektet «Venneslabrua – fra ungdomstid til arbeidsliv».

 • Fylkeskommunen har ansvar for videregående opplæring for all ungdom.
 • Prosjektet vil med økte ressurser inn i videregående opplærings ordinære apparat legge til rette for tettere oppfølging, og mer fleksible opplæringsløp for ungdommer med behov i videregående opplæring i Vennesla.
 • Målgruppen for prosjektet er:
  • Ungdom 16-21 år som er i fare for å droppe ut av skolen eller som har avsluttet skolegangen uten å være kvalifisert.
  • Ungdom 21-24 år som er i skole eller som har skolerett.
  • Ungdom (fra 14 år) i overgangsfasen mellom ungdomstrinnet og videregående skole.
 • I praksis blir behov meldt inn fra ungdommen selv, helsesøster, lærer, eller andre som oppfatter at ungdommen står overfor en utfordring. Når behovet er meldt, må en kartlegging vise hvorvidt dette er noe «Venneslabrua» kan bidra med å løse. Dette gjøres sammen med ungdommene, og evenetuelt sammen med foresatte. Det vil her være svært viktig med brukermedvirkning og at den enkelte får skreddersydd sin plan for å få bedre forutsetninger for å gjennomføre videregående opplæring.
 • Som del av prosjektet er det etablert en «vakttelefon ordning». Dette er et lavterskel tilbud hvor ungdom kan ringe dersom de har behov for å få svar på spørsmål, eller for å komme i kontakt med prosjektet (også utover ordinær arbeidstid).
 • Prosjektperioden i første del av prosjektet går over fem år med oppstart i 2019.
 • Prosjektet samarbeider tett med Vennesla kommune og har ansatt tre ungdomsveiledere i tillegg til at skolen har et fleksibelt tiltaksapparat som kan gi ungdommen hjelp når de trenger det. Antall ungdommer som benytter Venneslabroa har økt, og det planlegges å øke antall ungdomsveiledere til fem innen skolestart i august 2020.

For ytterligere informasjon, kontakt:

 • Arly Hauge, fylkesdirektør for utdanning i Agder fylkeskommune, mobil 909 77 432, e-post Arly.Hauge@agderfk.no
 • Ellen Berg Instefjord, gave- og kommunikasjonssjef i Sparebankstiftelsen SR Bank, mobil 414 02 730, ellen.instefjord@stiftelsensrbank.no

 

(Red.anm 9.8.2022: Rettet skrivefeil)

Til toppen