Kandidater til LIM-prisen 2021

Agder fylkeskommune leter etter en kandidat som jobber for å bedre mulighetene til deltakelse på ulike arenaer i samfunnet, som arbeidslivet, kulturlivet, i frivillighet og i politiske verv.

LIM-prisen har et særlig fokus på likestilling og inkludering knyttet til kjønn, funksjonsevne, etnisitet, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, alder og religion. 

Link til mer informasjon om LIM-prisen og LIM-planen.

Har du forslag til kandidater?

• Nominasjon med begrunnelse sendes til gro.hege.hansen@agderfk.no
• Fristen er 20.9.2021
• Alle kan foreslå kandidater til prisen

Hvem deler ut og vurderer innkomne forslag?

Prisen deles ut av fylkestingsmøtet i desember, og består av et kunstverk til en verdi av om lag 5000 kroner. Prisvinneren får også et pengebeløp på 25 000 kroner.

Brukerpanel for Agder er ansvarlige for å velge ut vinner av LIM-prisen. Brukerpanel for Agder skal gi råd og innspill knyttet til ulike former for diskriminering. I panelet er det oppnevnt ressurspersoner med erfaringer fra ulike diskrimineringsgrunnlag, samt to fylkespolitikere. Panelets leder er fylkestingsrepresentant Sally Vennesland. 

Brukerpanelet har i år valgt disse medlemmene til årets LIM-pris komitè: Regine Gordon, Charlotte Wesenberg, Oray Orhan Boy og Ingrid Kleba-Næss. De vil vurdere innkomne forslag, og innstille en prisvinner.

Klikk for stort bildeLIM-priskomiteen.  

Til toppen