Knut Lindland ny fylkesdirektør for innovasjon og organisasjonsutvikling

Kristiansand, 9. juni 2020: Knut Lindland er fra 7. juli tilsatt som ny fylkesdirektør for innovasjon og organisasjonsutvikling i Agder fylkeskommune. – Knut har en stor gjennomføringskraft og bred kompetanse i grensesnittet strategi, organisasjonsutvikling, prosjektledelse og digitalisering, sier fylkesrådmann Tine Sundtoft.

Knut Lindland kommer fra stillingen som matrisekoordinator i Agder fylkeskommune. Han har tidligere vært prosjektkoordinator i forbindelse med etableringen av fylkeskommunen. Som fylkesdirektør for innovasjon og organisasjonsutvikling vil han inngå i fylkeskommunens lederteam med fylkesrådmannen og sju andre fylkesdirektører.

– Knut var som prosjektkoordinator helt sentral i etableringen av den nye organisasjonen. Jeg er trygg på at han vil være en drivkraft for å jobbe på tvers av tradisjonelle fagområder og samfunnsaktører for å realisere målene i regionplanen, sier Sundtoft.

– Etter to lærerike år med å etablere Agder fylkeskommune og bidra til å sette den i drift, ser jeg frem til en avgjørende periode for å bygge organisasjonen videre. Ikke minst gleder jeg meg til å jobbe med alle de dyktige og dedikerte menneskene i fylkesadministrasjonen, ved virksomhetene og i arbeidstakerorganisasjonene gjennom spennende prosesser og prosjekter. Målet er en fremtidsrettet organisasjon som gir ansatte rom for mestring og utvikling til beste for regionen, sier Lindland.

Klikk for stort bilde privat  Lindland har tidligere vært Senior Manager i KPMG Advisory, administrasjonsleder i Hovefestivalen og trainee i Trainee Sør. Han har en mastergrad i økonomi fra Universitet i Agder med spesialisering i prosjekt- og økonomistyring.

Mestring og utvikling
Fylkesdirektøren for innovasjon og organisasjonsutvikling har ansvar for å skape utviklingstrykk for å bidra til å løfte Agder i tråd med Regionplan Agder 2030.

Fylkesdirektøren har et overordnet ansvar for avdelingene HR, kommunikasjon, digitalisering, jus og informasjonssikkerhet, samt dokumentsenteret. Til sammen består disse avdelingene av 48 ansatte og 5 avdelingsledere.

Lindland fikk stillingen i konkurranse med 52 andre søkere.

Til toppen