Korona gir midlertidige begrensninger i skolen

-Det er dessverre slik at når vi skal ta hensyn til smittevern og gjør alt vi kan for at elever skal få undervisning på skole, så må vi gjøre noen prioriteringer, sier Arly Hauge, fylkesdirektør utdanning.

-Flere av tiltakene berører aktiviteter som ikke er en del av den ordinære opplæringen i klasserom og verksted. Dette kan f. eks være utdanningsmesser, besøk på skolen, større samlinger, reiser, ekskursjoner, OD dag og aktivitetsdager. Agder fylkeskommune ber om forståelse for at vi i pandemisituasjonen må iverksette slike smittevernstiltak. Hensikten er å ivareta smittevernet for både elever og ansatte, samtidig som vi bruker våre ressurser på å opprettholde ordinær skoledrift.


Skolen har en avgjørende rolle i sosial og faglig utvikling av ungdom. Ansatte i skolen har derfor en sentral rolle for å ivareta elevene også i en pandemisituasjon. Utbruddet kan vare over lang tid, avhengig av hvilke smittebegrensende tiltak som gjøres i samfunnet for øvrig. Det er derfor stor betydning at ungdom kan gå på skole i utbruddsperioden, samtidig som smittevernet ivaretas både for elever og ansatte. For å begrense smitte på skoler finnes en rekke tiltak i nasjonal smittevernsveileder og lokal beredskapsplan for Agder fylkeskommune, avslutter Arly Hauge, fylkesdirektør utdanning.

Til toppen