Korona-smittede trenger støtte

- Vi opplever at elever som tester positivt for Covid-19 trenger støtte og oppmuntring når de er i denne sårbare situasjonen. Derfor er det viktig for meg å understreke at de som tester seg gjør det i solidaritet med alle rundt seg. Skal vi holde smitten nede er det helt avgjørende at alle som blir bedt om å teste seg, faktisk gjør det. Da er det ikke kritikk som virker, men å bli tatt vare på. Neste gang er det en annen eller deg, som kan være smittet forklarer Arly Hauge, fylkesdirektør utdanning.

Uten symptomer
- Elevene som har testet positivt er uskyldige mennesker uten symptomer. De gjør så godt de kan og vi kan ikke gardere oss mot at symptomfrie elever kommer på skolen. Jeg oppfordrer derfor alle til å vise hensyn, sier Hauge.

Kommunelege bekymret
Konstituert kommuneoverlege i Kristiansand, Pricilla Hilton er bekymret for at negative reaksjoner kan føre til at noen kvier seg og lar være å bli testet. -Det vil være svært uheldig ettersom vårt viktigste virkemiddel i å hindre smittespredning, er, i tillegg til å holde 1-meters avstand, nettopp prøvetaking og smittesporing som følges opp av karantene og isolasjon når det er nødvendig. I dag klarer vi å holde smitten i sjakk på dette viset, det vil vi ikke klare om folk slutter å la seg teste. Jeg vil gå så langt som å si at de som lar seg teste tar samfunnsansvar og er solidariske med samfunnet rundt seg. Da bør de kunne forvente å bli behandlet med sympati.  

Gi støtte og oppmuntring
I høst har 3 elever ved videregående skoler, testet positivt for Covid-19. Hver gang har en rekke medelever og ansatte måtte gå i karantene. - Da ser vi at de smitteverntiltakene som elever og ansatte ved skolene følger, ser ut til å virke ettersom det ikke er meldt om flere smittede. Testing og karantene virker slik at vi får stoppet smitten. Da er det helt avgjørende at alle tar dette på alvor og forstår at hvem som helst kan bli smittet, sier Arly Hauge, som avslutter med en oppfordring: kjenner du en som er blitt smittet – gi de oppmuntring og støtte. Neste gang kan det være du som trenger oppmuntring og støtte.

Til toppen