Koronaen har skapt skolelengsel

Hovedinntrykket er at oppstarten har gått greit! Slik oppsummerer Arly Hauge, fylkesdirektør, utdanning, den forsiktige oppstarten av undervisning i skolene, en drøy uke etter at de første elevene kom tilbake til opplæring på skolene.

-Koronaen har skapt skolelengsel, noe enkelte elever aldri hadde trodd de skulle oppleve, forklarer avdelingsleder ved Mandal videregående skole, Geir Lauvdal, med et smil. Han fortsetter: Om elevene er glade, er de ansatte enda gladere. De uttrykker at digital skolehverdag har gått overraskende bra, men at skole uten elever er som fisk på land. Dessuten er personalet glade for å se hverandre igjen!

Omfattende smittevern-hensyn
-En skoleleder oppsummerte det slik: Det virket som om elevene har forstått alvoret, men noen elever var nok likevel overrasket over at smitteverntiltakene var såpass omfattende, forklarer Arly Hauge. I tillegg til en rekke informasjonsgrep rundt smittevern, har skolene også gjort en rekke fysiske justeringer, som å skru eller fjerne lufttørkere og henge opp hånd-desinfeksjonsmateriell, samt forsterket renhold.

Både ved Mandal og Risør videregående skole kan de bekrefte fylkesdirektørens oppsummering.

-Vi har gjort de vanlige smitteverngrepene og opplever at elever og ansatte tar det seriøst. Den største utfordringen er nok å til enhver tid holde god avstand, kan det se ut som. Men vi har både plakater og ansatte som minner om dette. Forklarer avdelingsleder Geir Lauvdal ved Mandal vgs.

- Først og fremst har vi forholdt oss til smittevernreglene i veilederen fra regjeringen samt føringer fra fylkeskommunen. Helt konkret har vi løst dette med små grupper og ved å kjøre kun programfag på skolen. På verkstedene har vi små grupper, og færre lærere per gruppe. Lærere går ikke på tvers av gruppene, forklarer Eirik Kaasa Eliassen, rektor ved Risør vgs

Positivt å være tilbake
-Vi har fått tilbakemelding om at elever og lærere synes det var godt å komme tilbake, men pausene oppleves som litt stusselige siden den sosiale interaksjonen er svært begrenset. Men bortsett fra dette opplever både elever og lærere det som positivt å være tilbake, sier Eliassen.

Klikk for stort bildeSveiseverkstedet på Risør vgs Agder fylkeskommune/ Eirik K. Eliassen   (Artikkelen fortsetter under bildet)

Utfordrende tid
-Bortsett fra litt startvansker med å få elevene til å overholde smittevernreglene i praksis, er nok den største utfordringen nå de elevene som sliter med hjemmeundervisning. Noen har slitt med å strukturere sin egen tid, selv om vi stort sett har fulgt timeplanen. Andre har opplevd at det har blitt mer skriftlighet og større mengde oppgaver. Dette har vi hatt dialog med elevråd og lærere om, og jobber hele tiden for å balansere dette. 

Omfattende jobb å komme tilbake
-Vi har fått tilbakemeldinger om at både elever og foresatte har fått god informasjon om oppstarten. I perioden etter stenging har vi hatt tillitsvalgte med på to ledermøter per uke for å sikre god dialog. Vi valgte tidlig å lage vår egen veileder som ga klare instrukser om smittevernregler og hvordan lærere og elever skulle oppføre seg. Dette ble gjennomgått med tillitsvalgte, og deretter på personalmøte uka før oppstart. Alle elever og foresatte fikk i tillegg SMS som forklarte hvor de kunne finne timeplaner og annen informasjon. Rådgiver og kontaktlærere fulgte opp med telefonsamtaler til alle elevene, sier Eliassen

-Avgangselever bør først få komme tilbake. Det bør gå greit å trappe opp hvis vi greier å kontrollere både gruppestørrelse, avstand og øvrige smittevernhensyn. Men her er det mye som er ukjent. Klasser på over 20 blir uansett en utfordring. En annen utfordring blir å følge opp elever som fortsatt er hjemme pga. risikogrupper. Det kan også bli utfordrende å gi vurdering hvis klassen har et opplegg på skolen og en elev hjemme har et annet opplegg. Det blir uansett viktig å ha gode vurderingskriterier, mener Eliassen i Risør.

-Vi er klar til å ta imot flere elever, sier Geir Lauvdal i Mandal.

Fylkesdirektøren kan bekrefte at planleggingen er godt i gang med tanke på å skulle ta inn nye grupper med elever. -Nå avventer vi nye føringer fra sentrale myndigheter, forklarer Arly Hauge.

Noen fordeler
-I tillegg til at både elever og ansatte nå setter større pris på den fysiske tilstedeværelsen på skolen, har vi benyttet tiden uten elever på skolen til å gjøre unna en del oppussing, avslutter Geir Lauvdal, som ser frem til en mer normalisert skolehverdag. 
 

Til toppen