Kulturrådets gjesteoppholdsstøtte for arenaer - søknadsfrist 2. september

Kulturrådets tilskuddsordning gjesteoppholdsstøtte for arenaer skal gi kunst- og kulturarenaer i Norge mulighet til å invitere kuratorer, programskapere, frittstående arrangører eller kunstnere til samarbeid om programutvikling og kunstproduksjon. Formålet er å styrke arenaenes muligheter for utvikling av innhold og kompetanse på programmeringsarbeid og programutvikling.

Ordningen skal:
  • bidra til kunstnerisk og faglig utvikling av produksjons- og formidlingsarbeid i kunst- og kulturarenaene
  • bidra til å styrke og utvikle programtilbud på høyt kunstnerisk nivå for et allment publikum
  • stimulere til økt internasjonalt samarbeid og utveksling
Ordningen er tverrfaglig og gjelder alle de kunst- og kulturområdene Kulturrådet dekker: visuell kunst, scenekunst, musikk, litteratur, tverrkunstneriske uttrykk samt kulturvern.
Det kan søkes støtte til gjesteopphold (kostnader til honorar, reise, opphold) for kunstnere, kunstnergrupper, programskapere, kuratorer, innholdsprodusenter m.m. som skal bidra til for eksempel:
  • programskaping og kuratering av konsertserier, gjestespillserier, utstillingsrekker, litteratur- og debattarrangementer o.l.
  • utvikling av formidlingsstrategier og arrangørkompetanse
  • utvidelse av programprofil eller etablering av ny praksis
  • utvikling av nye formidlingskonsepter eller produksjonsmetoder
  • styrking av nettverk og (internasjonalt) samarbeid
Kulturrådet mener gjesteoppholdsordningen har et stort potensiale for å nå ut til flere arenaer, og de ønsker seg flere søknader til ordningen. Ordningen er åpen for de fleste type kunst- og kulturarenaer, som kulturhus, litteraturhus og bibliotek, spillesteder, klubber og konsertscener, kunsthaller, kunstforeninger og visningssteder, museer, organisasjoner, programmerende scener, arrangører og festivaler.
 
Neste frist på ordningen er 2. september kl. 13.00.
 
Se utlysning, retningslinjer og mer informasjon om ordningen her.
Ta gjerne kontakt med ordningsansvarlig Ane Nielsen ved spørsmål eller behov for veiledning.
Til toppen