Kunstner søkes!

Agder fylkeskommune inviterer kunstnere til åpen prekvalifisering om fylkeskulturprisen for perioden 2020 – 2025.

«Fylkeskulturprisen deles ut hvert år, og består av et kunstverk og en pengesum. Kunstoppdraget omfatter fem kunstverk for årene 2020-2025. Prisen tildeles for fremragende kulturell innsats til enkeltpersoner eller organisasjoner med sterk tilknytning til fylket.  Fylkeskulturprisen skal være en stimulans til kulturlivet og gis   for særlig arbeidsfortjeneste innen kulturfeltet,» opplyser Anne Tone Hageland, avdelingsleder for Kultur, idrett og frivillighet i Agder fylkeskommune.

«Prosjektet har en budsjettramme på kr.100 000,- Interesserte kunstnere må sende inn en søknad senest 15. september.» bekrefter Hageland, som håper mange av regionens kunstnere har lyst til å delta.    

Utlysning av kunstoppdrag
Agder fylkeskommune søker kunstnere til prekvalifisering for kunstoppdrag til fylkeskulturprisen 2020 -  2025 

Formålet er å finne en kandidat til oppdraget. Søkere bes sende inn en CV og en presentasjon av tidligere og relevante arbeider. Søknaden skal inneholde en kort begrunnelse for deltakelse.

Søknadene sendes til postmottak@agderfk.no og merkes med Kunstoppdrag Fylkeskulturprisen 2020-2025

Søknadsfrist 15. september
Kunstbudsjettet er på totalt kr. 100 000

For spørsmål, kontakt kulturrådgiver Irene Ikdal, på e-post irene.saga.ikdal@agderfk.no

Til toppen