Lanserer veiprosjekter som kan forseres med statlige tiltaksmidler

– Vi har to prosjekter som raskt kan forseres ved bruk av statlige tiltaksmidler for å sikre aktivitet i bygg- og anleggsbransjen, sier fylkesordfører Arne Thomassen.

Fv. 456 Stokkeland bru i Søgne, Kristiansand kommune. Den røde linjen viser nåværende vei. - Klikk for stort bildeFv. 456 Stokkeland bru i Søgne, Kristiansand kommune. Den røde linjen viser nåværende vei. Statens vegvesen  – De to prosjektene i Kristiansand og Åmli har begge ferdige reguleringsplaner, men mangler finansiering. Derfor vil det være gode prosjekt å bringe inn for å sikre aktiviteten i bransjen, sier Thomassen.

De to prosjektene det er snakk om, er fv. 456 Stokkeland bru i Kristiansand og fv. 415 Fiane-Simonstad i Åmli. De to prosjektene kan lyses ut på offentlig anbudsrunde i henholdsvis mai/juni og sommeren i år. Begge kan få oppstart kommende høst.

De to prosjektene er ferdig planlagt, men har så langt ikke fått midler til bygging. Dette er de to prosjektene det er snakk om:

Fv 456 Stokkeland bru, Søgne i Kristiansand kommune

  • Brufornying
  • Betong, vegbygging og konsulentoppdrag
  • Kostnad: Ca. 110 millioner kroner eks. mva.

Fv 415 Fiane – Simonstad i Åmli kommune

  • Vegoppgradering for næringstransport
  • Vegbygging, betongarbeid, konsulentoppdrag
  • Kostnad: Ca. 200 millioner kroner eks. mva.

– Det er nå vi kan vise handlekraft. Vi lanserer disse prosjektene som tiltak vi raskt kan sette i gang, og som er viktige for landsdelen vår, avslutter fylkesordføreren.

Fv. 415 ved Simonstad. Det er planlagt ny trasé for å unngå at tungtrafikk blir stående fast vinterstid. Agder fylkeskommune  

Til toppen