Lær mer om viltpassasjer langs motorveiene våre

 Det foregår store veiutbygginger i Agder for tiden. Det kan være en utfordring at veiene bygges i områder hvor elg, hjort og annet vilt ferdes. – Avbøtende tiltak for vilt er en viktig del av planarbeidet, og skaper mye engasjement lokalt, sier rådgiver Bård Andreas Lassen i avdeling for bærekraftig utvikling i Agder fylkeskommune.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

21. april arrangerte Agder fylkeskommune og Vestfold og Telemark fylkeskommune webinar om viltpassasjer ved større veiutbygginger.

Kommunene i de to fylkene, Statsforvalteren i Agder og Vestfold og Telemark, Nye Veier, Norges Jeger- og fiskerforbund og Forum for natur og friluftsliv var blant deltakerne på webinaret.

Viktig med gode og langsiktige løsninger

Ole Roer fra Faun Naturforvaltning AS gav tilhørerne en innføring i kunnskapsgrunnlaget bak og betydningen av viltpassasjer.

– Ved motorveier med høye fartsgrenser, mye trafikk og høye bestander av hjortevilt må man ha sammenhengende viltgjerder som beskytter helt mot hjortevilt. Utbygginger kan potensielt påvirke dyrenes trekkatferd og hvordan de bruker arealene, og derfor er det veldig viktig at det legges til rette for viltpassasjer, sier Roer.

Viltkamerabilde av elg som krysser under bru. Faun naturforvaltning AS    

Stort engasjement

– Hvor mange viltpassasjer vi skal ha langs motorveiene våre, og hvordan disse skal være er spørsmål som skaper stor debatt. Det er viktig at beslutningene som tas bygger på god og oppdatert kunnskap. Vi håper webinaret bidro til det, sier Lassen.

I vinduet under kan du se opptak av møtet:

Her kan du lese presentasjonen fra møtet (PDF, 5 MB)